Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия Пълен атриовентрикуларен канал

Пълен атриовентрикуларен канал

Печат

дефект на междукамерната преграда, атриовентрикуларна клапа, Пълен атриовентрикуларен канал,  митрална недостатъчност, Проф. д-р Николай ЯръмовПълният атриовентрикуларен канал представлява комбинация от Ostium primum предсърден дефект и висок дефект на междукамерната преграда. Характеризира се с една обща атриовентрикуларна клапа, която преминава през дефекта. Общата A-V - клапа има шест платна, три в ляво и три в дясно, като често горните платна от ляво и дясно могат да оформят едно общо платно.


През 1966 г. Rastelii публикува класификация на пълния A-V канал, разделяйки го на три типа: А, В и С, в зависимост от анатомията на посоченото вече горно предно платно.
 

Клинична картина
Повечето пациенти с пълен A-V канал развиват картина на сърдечна недостатъчност още в ранна бебешка възраст и изискват спешна диагноза и лечение. Поради големия ляво-десен шънт и митралната инсуфициенция може да се развие рано пулмонално съдово заболяване. Към диагнозата насочват клиничната картина и аускултаторната находка. Прецизирането се осъществява посредством ехокардиографията.
 

Лечение
Хирургичното лечение трябва да се предприема възможно по-рано преди развитието на тежка застойна сърдечна недостатъчност или пулмонално съдово заболяване. Хирургичното лечение включва оформяне на две атриовентрикуларни клапи при това компетентни в тяхната функция и затваряне на дефектите както на междупредсърдно, така и на междукамерно ниво. В повече от 5 % от случаите се развива пълен атриоветрикуларен блок след завършване на хирургичната корекция, което е обяснимо, имайки предвид посочената по-горе анатомия. Ранната следоперативна смъртност е относително висока и се движи в рамките на 13 до 15%.
 

Относително по-висока е в ранната бебешка възраст или при пациенти с развито пулмонално съдово заболяване. Преживелите операцията пациенти трябва да се проследяват периодично с оглед установяване и ранно лечение на евентуална митрална недостатъчност.


Литература:

Учебник по " Хирургични болести" под редакцията на проф. Н. Яръмов Издателство: Арсо Година на издаване: 2007