Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Дигитално ректално изследване

Дигитално ректално изследване

Печат
Сподели

Дигитално ректално туширане, простатен карцином, рак на простатата, диагноза на простатен карцином, простатна биопсия,

Дигиталното ректално изследване (ДРИ) е съществен и задължителен елемент от физикалния преглед на всеки пациент с простатен карцином (ПК) или с подозрение за такъв.

 


То предоставя изчерпателна информация за големина, форма, повърхност и консистенция на простатната жлеза, за наличие на твърди възли и неравности като потенциални огнища на ракова дегенерация.Наличието на болезненост при палпация, понякога съчетана с изтичане на секрет от уретрата, буди съмнения за възпалителен процес. Изследването до голяма степен е субективно и резултатите от двама различни лекари (при един и същ пациент, в един и същ ден) често са различни. Дигиталното ректално изследване е основен прийом, който определя клиничния стадий на болестта
(Т-категория) преди лечение. Използва се и в следоперативния период, за да се изключи наличие на локален рецидив след дефинитивно лечение. Не се препоръчва рутинно, когато PSA запазва изходните си стойности. Повечето карциноми са локализирани в периферната зона на простатната жлеза и могат да бъдат диагностицирани с ДРИ, ако обемът им надвишава 0.2 mL. Всяка абнормна находка е абсолютна индикация за
простатна биопсия и корелира с по-агресивен ПК (оценка по Gleason > 7). В 18% от случаите ПК може да бъде диагностициран само чрез ДРИ, без да се взeма предвид серумното ниво на PSA. Абнормна находка от ДРИ при PSA под 2 ng/mL има позитивна предиктивна стойност – 5-30%.

  • Дигитално ректално изследване се препоръчва за диагноза на простатен карцином, без да се взeма предвид серумното ниво на PSA.

 

  • Наличието на абнормна находка при дигитално ректално изследване, суспектна за карцином, е индикация за простатна биопсия.

 

  • Ако PSA запазва изходните си стойности след радикално лечение, извършването на дигитално ректално изследване за рутинно проследяване не се препоръчва.
  • Дигиталното ректално изследване трябва да се използва като задължителен елемент от физикалния преглед на всеки пациент с простатен карцином или с подозрение за такъв.
  • Дигиталното ректално изследване е начален прийом за определяне на клиничния стадий на простатния карцином преди лечение.

 

  • При покачване на РSA над изходните стойности след радикално лечение може да се използва дигитално ректално изследване с цел да се изключи наличие на локален рецидив.

Автори:

Доц. д-р Александър Хинев

Доц. д-р Цветан Генадиев

Литература:
1. Патрашков Т. Рак на простатата. София, Труд, 1993. с. 87
2. Патрашков Т. Рак на простатата. София, Медицина и физкултура, 1986. с. 177
3. Табаков И. Рак на простатата. В: Онкология 2001. Под ред на Ив. Черноземски, Т. Шипков,
Сиела-Софт енд паблишинг, София, 2000. с. 529-541
4. Хинев А и сътр. Скринингово дигитално изследване на простатната жлеза. IV Национален
конгрес по урология с международно участие, Плевен, 9-11 ноември, 1990г. Резюмета, с. 42.
5. Смилов Н, Младенов Д. Трансректална пункционна биопсия под ултразвуков контрол за
диагностика на простатния карцином. Урология 2010; 16 (4): 97-103
6. Heidenreich A, et al. Guidelines on prostate cancer. EAU, 2011
7. Horwich A, et al. Prostate cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up. Ann Oncol 2010; 21 (Suppl. 5): v129-133
8. Коцев Р и сътр. Локална програма за скрининг на рака на простатата. Хирургия 2000; 56 (5-6): 52-55
9. Марияновски В. Рак на простатата – епидемиология, рискови фактори, диагностика и лече-
ние. Медик Арт 2010; 4 (4): 38-42
10. Richie JP, et al. Effect of patient age on early detection of prostate cancer with serum prostate-specific antigen and digital rectal examination. Urology 1993; 42: 365-374
11. Okotie OT, et al Characteristics of prostate cancer detected by digital rectal examination only.
Urology 2007; 70 (6): 1117-1120
12. Gosselaar C, et al. The role of the digital rectal examination in subsequent screening visits in the European randomized study of screening for prostate cancer (ERSPC), Rotterdam. Eur Urol 2008; 54 (3): 581-588
13. Carvalhal GF, et al. Digital rectal examination for detecting prostate cancer at prostate specific
antigen levels of 4 ng/ml or less. J Urol 1999; 161: 835-839

Author Profile: Д-р Иван Инков

This author has published 97 articles so far. More info about the author is coming soon.