Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Пластична хирургия Алтернатива на Botox може безопасно да намали бръчките на челото

Алтернатива на Botox може безопасно да намали бръчките на челото

Печат

Алтернатива на Botox намалява бръчките на челото, Reloxin намалява бръчките, релоксинът съдържа по-малко протеини, релоксинът има по-малко белтъчно съдържание, релоксинът се разгражда по-бавноПроучване показва, че нов тип лекарство на базата на ботулинов токсин, наречен Reloxin, се оказва безопасен и ефективен в намаляването на бръчките по челото.

 

Използването на ботокс за намаляване на бръчките на лицето отдавна е топ тема на козметичната медицина. Това лекарство пречи на контракцията (свиването) на мускулите, ефект, който трае няколко месеца.

Като алтернатива на ботокс Reloxin засега е одобрен в 23 страни извън САЩ.Преди 15 години лекарството е започнало да се използва и за лечение на неврологични нарушения.

Една от разликите между ботокс и релоксин е, че релоксинът съдържа по-малко протеини в своята формула - казва Dr. Kamran Jafri. Освен това Reloxin съдържа няколко антигени, които са отговорни за бързото разграждане на лекарството.

Поради факта, че релоксинът има по-малко белтъчно съдържание, тялото го разгражда по-бавно. Това означава, от клинична гледна точка, че релоксинът ще има по-дълготрайно действие от ботокса. Но според последните клинични проучвания това не е така.

Друга разлика е, че Reloxin по-бързо дифундира (прониква) в тъканите, отколкото Botox. Botox дифундира на около 1 см в радиус, докато Reloxin има три пъти по-голям пробив - 3 см в радиус. Това е добре за лечението на бръчките по челото, тъй като ефектът може да се постигне само с няколко инжекции, но пък от друга страна лекарството може лесно да се разпространи по очните ябълки или върху клепачите, което да предизвика птоза( покриване на очната ябълка от спуснатия клепач).

В етап III на клиничното проучване се доказа, че ефектът на Reloxin върху мускулите на челото продължава 13 месеца, което е три пъти повече от ефекта на Botox. Въпреки че лекарството все още очаква одобрение от US Food and Drug Administration, един ден то може да стане сериозен конкурент на Botox - казват изследователите.

Reloxin е безопасен и ефективен, колкото Botox - казва Dr. Ronald Moy от Moy-Fincher Medical Group, Los Angeles. "Много от нашите пациенти са по-щастливи и имат по-естествен вид след използването на Reloxin".

В противовес на целия този ентусиазъм остава фактът, че релоксинът може да инфилтрира съседните клепачни мускули и да влияе на движението на очните ябълки.

Според проучването, направено от Dr. Moy, лекарството започва своето действие един ден след инжектирането. След седмица 95% от пациентите показват абсолютен отговор към този продукт.

В заключение на това ... Профилът на безопасност на Reloxin е подобен на този на Botox, но се характеризира с малко по-голяма степен на неконтролируемост, която се изразява в нарастващата честота на птоза в резултат на нежеланото разпространение на лекарството извън желаната област.


Източник на информация:

http://www.plastysurgery.ru