Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Протеинограма

Протеинограма

Печат

Протеинограма при увеличени глобулини,Цироза и нефрозен синдром,Протеинограма се използва за изясняване причината за увеличени глобулини,хиперхолестеролемия,макроглобулинемия на Waldenstrom

 

                                                                                                                                         албумин: 35 - 50 g/L;

a1 - глобулини: 1 - 3 g/L

 

a2 - глобулини: 6 - 10 g/L

b-глобулини: 7-11 g/L

g-глобулини: 8 - 16 g/L

 

Заболявания:

Увеличени при: (a1) - възпаление, неоплазма; (a2) - възпаление, неоплазма, нефрозен синдром; (b) - нефрозен синдром, хиперхолестеролемия, IgA - миелом; (g) - поликлонална: автоимунна болест, цироза, хронично възпаление, СПИН; (g) - моноклонална: миелом, макроглобулинемия на Waldenstrom, mycosis fungoides, моноклонална гамапатия

 

Коментар:

Използва се за изясняване на причината за увеличени глобулини, когато се установи увеличен общ белтък и нормален албумин.

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев