Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Общ белтък

Общ белтък

Печат

гамапатия, хемоконцентрация, бременност, ентеропатия, цироза, нефрозен синдром, макроглобулинемия, автоимунни болести

                                                                                             

60 - 85 g/L

 

Заболявания:

Увеличен при: миелом, макроглобулинемия на Waldenstrom, автоимунни болести, хронично възпаление, цироза

Намален при: лошо хранене, нефрозен синдром, протеин губеща ентеропатия

 

Други причини за отклонения:

Увеличен при: хемоконцентрация

Намален при: бременност

 

Коментар:

Заедно с албумин и протенограма се използва за скрининг на моноклонална и поликлонална гамапатия.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев