Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Коремна хирургия Дугласов абсцес

Дугласов абсцес

Печат

  дъгласов абсцес, дъгласов абсцес при възпаление на тазови органи, пункция на дъгласовия абсцес през ректумаДугласовият абсцес се получава в резултат на възпалителни процеси в тазовите органи. Този абсцес се локализира в дугласовото пространство - excavatio rectovesicalis при мъжете и excavatio rectouterine у жените. Този вид абсцес се явява като усложнение при възпалителни заболявания на женските полови органи и апендикса.


Много по-рядко гнойта може да попадне в дугласовото пространство от по-високо лежащи органи. Клинично поради локализация на процеса в дугласа се наблюдава смущение в уринирането, тенезми и диарии. По-рядко дугласовият абсцес може спонтанно да се пробие към правото черво или вагината и по този начин да настъпи самоизлекуване.

За да се диагностицира абсцес в дугласовото пространство задължително болният трябва да се изследва per rectum при мъжете и per vaginam при жените. При тушето се установява болезненост на дугласовото пространство и може да се определи какъв е характера на възпалителния процес.
 

ЛЕЧЕНИЕТО се състои в пункция на дугласовия абсцес през ректума или задния форникс на вагината с последваща инцизия по хода на иглата. След евакуацията на гнойта е задължително дренаж и лечението продължава с антибиотици.

МЕЖДУГЪНЪЧНИ АБСЦЕСИ
Те се явяват като остатъчни абсцеси при дифузни перитонити, които се развиват между гънките на тънките черва, оментума и мезентериума и са локализирани около пъпа. Те могат да бъдат единични или множествени При левостранна локализация като причина може да бъде гноен дивертикулит.

КЛИНИЧНАТА КАРТИНА протича със симптомите на локален перитонит, висока температура с разтрисане, ограничена болезненост с палпация на инфилтрат и частична мускулна резистентност и смущение в перисталтиката.

Диагнозата се поставя въз основа на анамнезата и обективното изследване, левкоцитозата, както и ехографската и рентгенологична находка.

ЛЕЧЕНИЕТО е оперативно с отваряне на коремната стена и гнойната кухина с евакуация и дренаж. Лечението трябва да продължи с мощни антибиотици.


Източник на информация:

Учебник по " Хирургични болести" под редакцията на проф. Н. Яръмов Издателство: Арсо Година на издаване: 2007