Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Коремна хирургия Какво е лапароскопия?

Какво е лапароскопия?

Печат

Лапароскопията представлява миниинвазивна хиругия, инсуфлатор с който се вкарва въглероден диоксид в абдоминалната кухина, Болките при пациента са значително малки и употребата на аналгетици е намалена1. Лапароскопията представлява миниинвазивна хиругия, която е отражение на високо модерна технология, с която се провеждат почти всички хирургични интервенции.2. Уредът за лапароскопия се състои от инсуфлатор, с който се вкарва въглероден диоксид в абдоминалната кухина, източник на светлина, видеокамерна система-лапараскоп, видеокамера, видео монитор и видео рекордер, апарат за дисекция и коагулация - електрокаутер, апарат за иригация и сукция.
Видът и подборът на необходимите инструменти за лапароскопска хирургия зависи от това каква манипулация трябва да се извърши. По принцип някои от инструментите не се различават от основните хирургически такива. Това са  ножица, пинсета, иглодържачи и др. Разликата всъщност е в това, че лапараскопските инструменти са приспособени за употреба през 5 и 10 mm канали. Следователно е променена дръжката на инструментите. Дължината им обикновено е от 33 до 36 cm. Те могат да бъдат облечени с електроизлолиращ материал, който позволява използване на монополарна електрокоагулация. Има и специално конструирани инструменти за диполарна коагулация. Друг вид инструменти, които са специфични за лапароскопията са: иглата на Veress, троакарите, които поставят клипси, някои видове ножици, куки за електрохирургическа дисекция, различни редуктори, поставящи на единични лигатури и др.

3. Лапароскопската хирургия се използва за почти всички хирургически интервенции и то в областта на коремната, торакалната хирургия, урологията, детската хирургия,
пластичната хирургия.

4. Лапароскопската хирургия се използва и при диагностични процедури, когато чрез нито един метод не може да се стигне до поставяне на точна диагноза, т.е. когато
предварително са изчерпани всички диагностични процедури.

5. Предимствата на лапароскопската хирургия по отношение на класическата хирургия са много и това, че пациентът няма класически разрез, който може да бъде доста
голям, зависи от оперативната намеса. Болките при пациента са значително малки и употребата на аналгетици е намалена, съкратени са многократно болничните дни, както и възстановяването на самите пациенти след операция - те за много кратко време стават работоспособни.

6. Недостатъците на този метод са, че не може да се извършва при остри състояния, при многократно оперирани пациенти и при определени ектремни ситуации.

7. В зависимост от оперативната процедура, която се извършва се прави и предоперативна подготовка, но както за лапараскопската така и за класическата хирургия в предоперативна подготвка се правят пълни лабораторни изследвания, ПКК, ЕКГ, алергична проба.

8. Най-често прилаганата лапароскопска операция е лапараскопското отстраняване на жлъчния мехур. Тази оперативна интервенция се извършва по начин, който пациентът е в обща анестезия, при което с иглата на Veress се влиза в коремната кухина, в която се инсуфлира въглероден двуокис, след което се правят 3 или 4 порта през които се внасят троакарите, а през тях влизат инструментите, с които се извършва оперативната намеса. Цялостната работа на оперативната интервенция се изпраща на видео монитор. След премахването на жлъчния мехур и отлепянето от черния дроб, той се изважда изцяло от единия порт, изпуска се въглероден двуокис от коремната кухина, изваждат се троакарите и се затварят четирите порта.

9. Оперативната намеса на лапароскопската холицистектомия средно отнема около 40 минути, в определени ситуации може да продължи и по-малко от половин час, но в определени ситуации може да продължи и 2 до 3 часа.

10. Усложненията при лапароскопска холицистектомия могат да бъдат следните - кървене, нарушение на ductus choledochus, контузия ductus hepaticus dexter, контузия на дясната флексура на дебелото черво, нарушаване на самия черен дроб.

11. При състояния, когато оперативната намеса поради различни причини не може да се извърши по лапараскопски начин се прави преобразуване в същия момент и се преминава на класическа хирургическа намеса.

12. След операция и при всяка оперативна намеса може да се очаква сънливост, чувство за гадене и повръщане, постоперативна болка.

World Laparoscopy Hospital