Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Коремна хирургия Синдром на приводяща и отводяща гънка

Синдром на приводяща и отводяща гънка

Печат
Сподели

Peptic-ulcers-lg-enlgСиндромът на приводящата гънка (запушването) може да настъпи както в ранния следоперативен период, така и по-късно. Запушването може да бъде резултат на остро прегъване или усукване на гастро-йеюностомията, на възпалителен процес вследствие инсуфициенция на анастомозата, на мастна некроза или на рецидивна язва.  

 

След хранене жлъчката и панкреасният сок разтягат запушената аферентна гънка. Получаващият се дискомфорт се преодолява с експлозивно повръщане на дуоденалното съдържимо. Самата храна обикновено не се губи, тъй като тя постъпва безпрепятствено в еферентната гънка. Свръхразмножението на микроорганизми, другото усложнение на аферентната гънка, може да причини т.нар. blind loop синдром на сляпата гънка, който в края на краищата води до малабсорбция и анемия.

Диагнозата се улеснява от рентгенографския образ. В приводящата гънка постъпва малко барий, който показва разширението й.

Ендоскопията има съществено значение за изключване на друга причина за оплакванията, в частност на алкален гастрит. Всички пациенти с този синдром трябва да бъдат оперирани. Има няколко алтернативи. Приводящата и отводящата гънка могат да се анастомозират страна в страна. Billroth II може да бъде трансформиран в Billroth I или в гастро-йеюноанастомоза по Roux с Y гънка.

Синдром на отводящата гънка

Запушването на еферентната гънка на гастро-йеюностомията може да се дължи на същите причини, предизвикващи синдрома на приводящата гънка. Запушването на отводящата гънка може да се дължи и на херниране на тънкото черво през пространството зад гастро-йеюностомията, ако то не е затворено. Ако анастомозата е тип Billroth II, антеколично поставена, това пространство остава отворено. Ако анастомозата е ретроколична, грижливото пришиване на аферентната гънка към mesocolon transversum запушва това пространство и предотвратява хернирането на тънкото черво зад анастомозата. Може да настъпи също и интусусцепция (навлизане) на тънкото черво в стомаха.


 

Литература:

Учебник по хирургия.Клинична хирургия - том III. Коремна хирургия - под редакцията на проф. д-р Станислав Баев, "Знание", 2000 г.

 


 

Author Profile: Проф. д-р Станислав Баев, дмн

This author has published 5 articles so far. More info about the author is coming soon.