Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Тумори на медиастинума с различна локализация

Тумори на медиастинума с различна локализация

Печат
Сподели

Тумори на медиастинума, рак на медиастинума, рак на белите дробове, рак на бял дроб, бял дроб тумор, карцином на белия дроб, рак на белите дробове лечениеМезенхимни тумори.

Те произхождат от съединителна тъкан, от гладки и напречно набраздени мускули, мастна и лимфна тъкан и кръвоносни съдове и се развиват значително по-рядко в медиастинума (7%) [4, 11].Мекотъканните неоплазми включват липоми, липосаркоми, фибросаркоми, фиброми, ксантогрануломи, лейомиоми, лейомиосаркоми, бенигнени и малигнени мезенхимоми, рабдомиосаркоми и мезотелиоми. Тези тумори имат подобен хистологичен вид и следват същия клиничен ход, както и останалите мекотъканни формации, откривани в други части на тялото. Почти половината от тях са малигнени. Хирургичното отстра­няване е метод на избор, тъй като лъче- и химиотерапията показват обезкуражаващи резултати.

Подобно на тях мезенхимните тумори, произхождащи от кръвоносните и лимфните съдове, са редки в медиастинума за разлика от всички останали части на тялото. Тук се включват: капилярни, кавернозни и венозни хемангиоми; хемангиоендотелиоми, хемангиоперицитоми, лимфангиоми; разновидности на лимфангиомите. Симптоматиката зависи от големината и инвазивността на туморите. Понякога остър кръвоизлив в лезията предизвиква рязкото с увеличаване на размерите й. Руптурата на хемангиом в плевралното пространство може да доведе до екссангвинация, а руптурата в медиастинума — до тампонада. Между 10 и 30% от съдовите тумори са малигнени, въпреки че разграничаването им е затруднено от сходния хистологичен вид, броя на митотичните фигури и дори външния вид. Съдовите тумори нямат добре развита капсула и дори бенигнените могат да водят до локална инвазия. Честотата на метастазирането им е ниска. Хемангиоперицитомите най-често се израждат злокачествено и се срещат обикновено при по-възрастни пациенти. Хирургичното отстраняване е най-ефективното терапевтично средство. Използването на лъчетерапия показва разнопосочни резултати.

Първични и метастатични карциноми. Първичните карциноми на медиастинума представляват между 3 и 11% от първичните медиастинални маси [11]. Техният произход е неизяснен. Важно е да се разграничат от малигнени тимоми, дисгерминоми, карциноидни тумори, лимфоми, медиастинално прорастване на бронхогенен карцином и метастатични тумори. Първичните карциноми са изградени обикновено от големи, слабо диференцирани клетки, въпреки че се срещат и варианти, съставени от малки или сквамозни клетки. Електронната микроскопия, изследването за повърхност­ни антигени и клетъчни протеини понякога установяват произхода на тези тумори.

Метастатичното засягане на медиастиналните лимфни възли се среща обикновено при бронхогенни и езофагеални неоплазми и рядко при екстраторакални малигнени процеси. Към туморите, най-често метастазиращи в медиастинума, се отнасят тези на млечната жлеза, главата, шията, генито-уринарния тракт и меланомите.


Автори: Данаил Петров, Росен Дребов и Ангел Учиков

Литература:

 1. Bousamra, М., W. Wrightson. Neurogenic Tumors of the Mediastinum. — In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Liv­ingstone, 2008, 1634-1641.
 2. Chiu, E, J.C. Langer. Mediastinal Cysts and Duplica­tions in Infant and Children. — In: Pearson's Thorac­ic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1653-1661.
 3. Fenske, T. S., N. L. Bartlett. Lymphoma of the Me­diastinum. — In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 612-622.
 4. Gaissert, H. A. and D. Mathisen. Mediastinal tumors. —   In: Oxford Textbook of Surgery, 2th ed., Ed. PS Morris and WC Wood. Oxford University Press, 2000, 2504-2510.
 5. Gandhi, S. K. Pediatric Mediastinal Tumors. — In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1653-1661.
 6. Hall, B. L., J. Moley. Mediastinal Parathyreoid Tu­mors. — In: Pearson's Thoracic and esophageal sur­gery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1641-1653.
 7. Kesler, K. A. Germ Cell Tumors of the Mediastinum. —   In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1615- 1622.
 8. Moley, J., B. L. Nail. Mediastinal Thyroid Tumors. —   In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1661- 1677.
 9. Naunheim, K. Thoracoscopic Mediastinal Surgery. —   In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1697- 1705.
 10. 10. Nichols, F C., K. Harrison-Fhipps. Mediastinal Cysts and Duplications in Adults. — In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1653-1661.
 11. 11. Sundaresan, S. R., A. S. Ashrafi. Unusual Mediasti­nal Tumors. — In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 612-622.
 12. 12. Walsh, G. L. General Principles and Surgical Con­siderations in the Management of Mediastinal Masses. — In: Thoracic Oncology. Ed. JA Roth, J.C. Ruckdeschel, T.H. Weisenburger, 6th ed. 1995, 445- 468.
 13. Warren, W H. Anatomy of the Mediastinum with Special Reference to Surgical Access. — In: Pearson's Thoracic and esophageal surgery. Ed. FC Pearson. Churchill Livingstone, 2008, 1471-1477.
Author Profile: Проф. д-р Данаил Петров,дмн

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.