Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Обработка на асептична рана

Обработка на асептична рана

Печат
Какво е асептична рана, Обработка на асептична рана, да няма признаци на инфекция, да липсват чужди тела или хрусти1. Какво е асептична рана

• за асептична рана могат да се смятат само тези, получени от операция при спазване на всички условия на асептика и антисептиката.


Трябва да има прилепналост на ръбовете, да няма признаци на инфекция (зачервяване, подуване, затопляне, екскреция и нарушена функция на участъка), да липсват чужди тела или хрусти.

2. Превързочни стаи
• в нея трябва да има кушетка, бельо за кушетката, шкаф (за консумативите, дезинфекционните разтори, инфузионни разтвори), барабан с превързочни материали и инструменти, стерилизатор, барабан със стерилно облекло (манти, ръкавици,маски), количка за превръзки, бактерицидни лампи, чешма (за дезинфекция на ръцете)

3. Подреждане на превързочна количка
• На какви условия трябва да отговаря количката – да е подвижна (с колела), беззвучна, от материал, който позволява многократна дезинфекция и да е на 2 етажа:
На горния етаж трябва да има:
• Табличка с дез.разтвори (йодбензин, спирт 70o, йодна тинктура 5%, скинсепт, кислородна вода 3 или 6% за инструментите)
• Табличка (която предварително е почистена, фламбирана и на дъното се застила стерилен чаршаф и отгоре пак е покрито със стерилен чаршаф) с всички видове превързочни материали без памук – марлени квадрачета, връхчета, тампони
• Стерилна табличка, покрита отгоре и отдолу със стерилен чаршаф, в която има стерилен инструментариум, най-вече подаващи и хемостатични
• Левкопласт и ножичка
• Бурканче с разтвор на хебитан (има розов цвят) за химическа дезинфекция на инструментите. Трябва да престоят минимум 10мин.
На долния етаж трябва да има:

• Бъбрековидно легенче
• Големи бутилки с дез. разтвори
• Спринцовки за аспириране или впръскване
• Барабан с ръкавични дренове
• Кутия с ръкавици за еднократна употреба
• Различни антибиотични шпрейове
• Мазила
• Черен чувал отстрани

4. Алгоритъм на поведение
1) Подреждане на количката с необходими пособия
2) м.с. прави списък със степенуване на превръзките като започва от най-чистите към най-мръсните. По-леките превръзки м.с. извършва сама, а при по-сложните – заедно с лекаря
3) медицинската сестра облича операционна престилка, стерилна маска, шапка и стерилни ръкавици. Приготвя и стерилни ръкавици и за лекаря, който ще извърши по-сложните превръзки
4) Обработка на ръцете – без нокти, пръстени, гривни; дезинфекция на ръцете
5) медицинската сестра психически подготвя пациента. Ако предстои сваляне на конци, трябва да го предупредим. Желателно е смяната на превръзката в превързочната. Ако болният може да се предвижи, го придружаваме, ако не – се извършва в леглото му
6) Предаваме необходимото положение на болния – винаги е легнало
7) Отлепваме марлята – ако левкопластът не се отлепва, го намокряме
8) Изхвърляне на превръзката заедно с ръкавицата директно в сака за директни отпадъци
9) Хигиенна дезинфекция на ръцете
10) След свалянето на превръзката, раната се оглежда за секреция, цвят, кървене, за характеристики на възпалението, за болка
11) Ако има усложнения, викаме лекаря
12) Обработката на раната е отвътре навън с три хода. Първият ход е с йодбензин (около раната); вторият – спирт; третият – йодна тинктура
13) Ако има зачервяване на ръбовете може да се напръска с небацетин шпрее или да се направи спиртно-риванолов компрес
14) При поява на секрет от раната, задължително м.с. трябва да вземе материал за бактериологично изследване
15) Поставяне на използвания инструмент в съда за събиране на инструменти
16) След завършване на тоалета на раната, тя се покрива със стерилни марли и се залепва с левкопласт. Лепенката да е здраво фиксирана, естетически красива и да не покрива цялата марля, защото раната трябва да диша, иначе не може да заздравее раната
17) Прибираме необходимите пособия – ръкавиците се изхвърлят, почиства се работното място. Но престилката остава за следващите пациенти
18) Хигиенна дезинфекция на ръцете
19) Регистриране на дата и час на извършената превръзка


Литература:

Учебник по обща и оперативна хирургия, София, 1999