Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Определяне на кръвни групи

Определяне на кръвни групи

Печат
Как се определят кръвни групи, Тест серумите са моноклонални, псевдоаглутинин, аглутининиНеобходими принадлежности:


Табличка
Бъбрековидно легенче
Спирт
Памучни тампони
Тест серуми
Бяла моновета + игла
Писец
Лигнин
Ръкавици
Ампула физ.разтвор
Левкопласт
Плочка
Есмарх (ако е венозно)
Поне 3 пръчици за смесване на кръвта със серума (може и предпазители от игли или предметно стъкло)
Фиш за имунохематологично изследванеПротивопоказания:
•     При нарушение целостта на кожата
•     При инфилтрат

Условия, на които трябва да отговаря тест-серумите
Тест серумите са моноклонални. Те съдържат аглутинини. Отпускат се в шишета. Тест-серумите са: анти-А, анти-В, анти-АВ
Да са в срок на годност
Да се съхраняват в хладилника при температура 4 до 8о С
Да се съхраняват на сухо и тъмно място
Тест-серумите да не са замръзнали. В такъв случай трябва да се изхвърлят моментално
30 мин. преди употребата им трябва да се поставят на стайна температура

Правила при определяне на кръвните групи
Независимо от това дали знаем кръвната група на пациента винаги наново трябва да определим кръвната група на пациента

Годни тест-серуми

Плочката да е химическа чиста, дезинфекцирана и добре подсушена

Плочката се запазва 24 часа

Да се спазва съотношението 1:10 (1- кръв, 10 – тест-серум)

Отчитането на пробата да стане след 5-10 мин.

Ако не е ясно кр.група се накапва физиологичен разтвор и реакцията се отчита след 10 мин.

При неправилно определяне на кр.група цялата процедура започва отначало

Задължително трябва да се спазва реда на тест-серумите: на първо място е тест-серум А, на второ място – тест-серум В, на трето- тест-серум АВ

Кръвта за изследването на кр.група се взима с бяла моновета (защото не съдържа консерванти)

Смесването на кръвта с тест-серумите трябва да стане с различни бъркалки

Трябва да се обърнем към светлината при разбъркването на кръвта със тест-серумите

Фиша за имунохематологично изследване трябва да се прикрепва към история на заболяването

На плочката винаги на първо място се накапва тест-серума, а после капката кръв


Грешки – те могат да бъдат:
Технически – смяна на местата на тест-серумите, не почистена плочка, неподсушена плочка (получава се псевдоаглутинин), използване на една и съща бъркалка, негодни тест-серуми, погрешно надписване на плочката, грешка при регистриране  в ИЗ, температурния лист, грешно взимане на кръвта от друг пациент, грешно определяне на кръвната група (затова се пише кой е взел и определил кръвта)
Грешки, зависещи от биологични свойства на кръвта – лъжлива положителна реакция, (което може да се получи при съхранение на тест-серумите под -18 , когато се работи със замърсени или замръзнали тест серуми), лъжлива отрицателна реакция – при изтичане на срока на годност на тест-серумите или когато се работи при темература над +27.


Литература:

Клинично-лабораторни резултати - подходи и избор на анализа, оценка и корелации” - I и II част (1996 и 1998)