Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Открити механични травми – рани

Открити механични травми – рани

Печат

Открити механични травми, Видове рани, нарушение на анатомичната цялостност на организма, винаги налице е кървене, асептичен е само оперативния разрезРаната представлява нарушение на анатомичната цялостност на организма, предизвикана от физичен или химичен агент и водещо до увреждане на функцията с произтичаща от това локална и обща симптоматика.

 

Общи характеристики на раните

· винаги е налице разрушаване на цялостта на покривния епител, а в различна степен има увреда и на подлежащата тъкан в областта на съприкосновението на травмения агент

· винаги налице е кървене

· наличие на инфекция- асептичен е само оперативния разрез! Според степента на инфектираност раните могат да бъдат чисти контаминирани; контаминирани и гнойни

· раните се нуждаят от хирургическа обработка

Видове рани

· разкъсана рана – неправилна форма, с неравни ръбове, оскъдно кървене поради разкъсване на съдовите стени

· контузиона – неравни ръбове, с контузия на подлежащите тъкани

· разкъно –контузна – най честия вид рани!

· порезна- слабо инфектирани са по принцип „зеят", с обилно кървене

· посечна – може да се съчетава с фрактура на кости, което влошава прогнозата

· прободна – много слабо кървене, но въпреки малкото отвърстие може да е дълбока и да засегне жизнено важни органи

· рана от ухапване – възможност за внедярване на токсични весщества и бактериални агенти

· огнестрелна рана – или специфични особенности на раневия канал, моге да засяга органи и тъкани от различни анатамични области

Задравяване на раните

Заздравяването на раната е възстановяване на клетъчната и анатомичната цялост, с пълно и частично възвръщане на органната и тъканната функция и отзвучаване на предизвиканата симптоматика.

Раневото зарастване е процес на „движение на клетки". Всеки от неговите етапи (ексудативен, пролиферативен и реорганизация) се характеризира с промени в целуларитета на различен тип клетки – най-често неутрофилни моноцити, макрофаги, фибробласти, ендотелни клетки, които мигрират в и навън от раневото ложе. Тази клетъчна активност се регулира от сложни взаимодействия и биохимични реакции; процеси на хемотаксис и фагоцитиза; синтез на колаген, епителизация, контракция.

Много важен е и физиологичния ефект на началните действия (почистване на раната, дебридман, превръзки, неинфектиране и др.) с които можем позитивно да въздействами върху клетъчния отговор.

Гнойните рани (над 105 бактерии/1гр.) създават ненормални клетъчни отговори чрез образуване на плътна съеденителна тъкан и те зарстват по правило вторично, с хипертрофични гранулации.

Лечение на раните

За нуждите на клиничната практика е удобно използването на т. нар. „трицветна скала" за поведение при рани, при която има добра корелация между описанието на раната и нейното лечение.


„черна” рана

„жълта” рана

„червена” рана

1.Описание

2.Дебридман

3.Локално лечение

4. Желана цел

покрита с плътна некротична тъкан

-хирургичен (за предпочитане)

-механичен (превръзка)

-химичен

-ензимен

локални антисептици АБ и др. антимикробни препарати

премахване на некрози и дебрис, да се доведе до чиста, червена рана

инфектирана, съдържа гной, дебрис, вискозен ексудат

отделяния на раневия дебрис и секрети  с промивки, дренажи и абсорбиращи превръзки

локални антимикробни средства контрол на бактериалната контаминация

дебридман без засягане на новообразуваните тикани; абсорбция на ексудат; бактериален контрол. Еволюция до червена рана

неинфектирана добре заздравяваща, свежи гранулации, частично реваскуларизация

да се избягва травмирането на новите клетки

- НЕ антисептици!

- промивка с физиологичен                     серум

- растежни фактор (Solcoseril)

-АБ само имуносупресирани болни

протектиране на новите клетки;

запазване на раната влажна и чиста за ускоряване на зарастването. Да се провокира епителизация, ангиогенеза, ранева контракция