Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Остър хирургичен корем при гинекологични заболявания

Остър хирургичен корем при гинекологични заболявания

Печат

Остър хирургичен корем при гинекологични заболявания, Остри кръвотечения от вътрешните полови органи, Внезапни нарушения на кръвообращението, Спукване на пиосалпинкс, пункция на cavum DouglasiОстрият хирургичен корем (ОХК) е симтомокомплекс, показващ развитие на болестен процес на коремен орган или в коремната кухина, в степен застрашаваща пациента с тежко усложнение или смърт. Като сборно понятие тук се групират заболявания с водещ и задължителен симптом- коремна болка.

а) Остри кръвотечения от вътрешните полови органи: най-често при нарушена тубарна бременност, по-рядко при кръвотечение от яйчника.

б) Внезапни нарушения на кръвообращението на вътрешните полови органи: при усуквания на мезоовариума или при нарушения в кръвоснабдяването на миомен възел.

в) Спукване на пиосалпинкс, пиоовариум или тубо-овариална формация с последващо развитие на перитонит.

Диагностика

При остър корем когато симптоматиката происхожда от долната част на корема(хипогастриума) диагностичните проби се свеждат до установяване дали е от генитален произход и дали се налага спешна оперативна помощ,

Диагнозата на остро възникналите коремни заболявания от гинекологичен произход често е затруднена поради клиничното сходство със заболяване на орган от екстрагенитален произход

Два са главните симптома, характеризиращи ОХК от гинекологичен произход: болката и клиниката на вътрекоремно кръвотечение.

а) Анамнеза: характеристика на болката и придружаващи оплаквания (гадене, повръщане, смущения в дефикацията,) цикл, рискови фактори.

б) Клиничен преглед:

* оглед

* палпация-повърхностна и дълбока извърша се от периферията към центъра на болката. Търсят се белези на перитонеално дразнене (мускулна напрегнатост, симптом на Блумберг, перкуторна болка и клинично интензифициране на болката)

* перкусия-метеоризъм

* аскултация- характеристика на перисталтиката.

* гинекологичен преглед: пункция на cavum Douglasi

* ректално изследване

* температура – ректално и аксиларно

в) Лаборатория - важна за диференциална диагноза и предоперативна подготовка. Често се установява:

* левкоцитоза с олевяване

* ускорено СУЕ

* повишена кръвна урея и креатинин

* колебания във водноелектролитния и белтъчен баланс; в пигментната обмяна и кръвната захар .

* позитивиране на специфични ензимни проби

г) Инструментални изследвания

* ехография

* обзорна рентгенография на корема

* иригография

* компютърна томография на корем и малък таз

* лапароскопия

Диференциална диагноза на ОХК от гинекологичен произход

а) Абдоминални причини: остър апандисит, панкреатит, жлъчна или бъбречна колика, механичен илеус, дивертикулит и др.

б) Извън коремни заболявания: миокарден инфркт, белодробна емболия, плевропневмония, метаболитни заболявания и интоксикации.

Лечебен подход

* режим на легло; венозен достъп; ПКК

* при заплашващ шок (хипотония, тахикардия, бледа кожа, студени крайници) първо се извършва обемно заместване

* при повръщане се поставя назогастрична сонда

* по възможност никакви аналгетици преди поставяне на диагнозата

* при съмнение за извън маточна бременност,торквиран яйчник, руптура на киста с интраабдоминално кървене- по възможност по-бързо уточняване на диагнозата по лапароскопски метод- лечение

* незабавна опереция при масово кървене с шок, генерализиран перитонит (перфрация), съмнение за руптура на коремен орган