Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия Невроваскуларен костоклавикуларен синдром (Thoracic outlet syndrome)

Невроваскуларен костоклавикуларен синдром (Thoracic outlet syndrome)

Печат

скаленус синдром, Thoracic outlet syndrome, исхемия на горния крайник, синдром на Рейно, идиопатична медиална ,артериопатия

Субклавийната артерия може да бъде компресирана при изхода си от торакса, оформяйки т. н. Thoracic outlet syndrom /Синдром на костоклавикуларното дефиле или компресионен костоклавикуларен синдром, скаленус синдром и пр. все наименования, отразяващи анатомичната локализация на компресията или нейната клинична изява.

Често това притискане може да остане клинично неизявено или да причини интермитираща исхемия на горния крайник, а също така да се манифестират симптоми, наподобяващи синдром на Рейно.
Често се оформя и постстенотична аневризма, което може да доведе и до дистална емболизация от откъснати пристенни тромби от аневризмалната дилатация и да се стигне до значителна исхемия на дисталните части на горните крайници При оформянето на компресията при изхода от торакса най-често се манифестират неврологичните симптоми /около 80% от случаите/, докато венозните и артериални симптоми се срещат по-рядко /20%/. В диагностично отношение трябва да се има предвид артериита, който представлява много честа причина за исхемия на горните крайници и ръцете. Големите артерии могат да се засегнат от идиопатична медиална артериопатия, гигантоклетъчен или идиопатичен артериит, докато по-малокалибрени палмарни и дигитални артерии се по-разяват най-често от колагенозни васкулити. Тази диагноза изисква потвърждение с биопсия.

 

Лечението на тези форми на артериална патология включва прием на стероиди и периодична имуносупресия. Ако исхемията не се преодолее с медикаментозна терапия, може да се наложи извършването на байпас операция с автовена, като се внимава да не се извършват анастомози в инфламирани участъци. Безсимптомните форми на заболяването изискат единствено медикаментозна антиагрегантна терапия най-често аспирин 300 мг. дневно. Симптоматичните оклузии се лекуват според етиологията. При торацик аутлет синдрома се извършва декомпресия на съдовете най-често чрез трансаксиларна резекция на първо ребро и/ или шийно ребро , която се въведе у нас от Александър Чирков през 1984 г. и оттогава това е рутинен метод за лечението на тази патология в УБ " Св. Екатерина".

В случаите на тежки артериални стенози с постстенотични дилатации, поразения участък се резицира и замества с дакронови или венозни трансплантати. Понякога и венозен пач е достатъчен да преодолее стенозата. Може да се приложи фибринолитична терапия до лизиране на тромбоемболизма обикновено 34 дни, след което се преминава на антикоагулантна терапия.

 

Литература:

Учебник по " Хирургични болести" под редакцията на проф. Н. Яръмов Издателство: Арсо Година на издаване: 2007