Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия Емболия и тромбоза

Емболия и тромбоза

Печат
Сподели

Тромбозите са резултат от увеличаване на атероматозните плаки,балонен катетър на Фогарти,класическа хирургична емболектомия,ендартеректомия,Thrombosis treatmentОстрите облитерации (запушвания) на периферните артерии възникват поради внезапно спиране на кръвообращението. Клиничната картина е много тежка и зависи от локализацията на облитерацията и възможността за развитие на колатерална циркулация. Причини за възникване

Най-важните причини за възникване на облитерации (запушвания) на артериите са емболия, тромбоза, и нараняване. Емболиите в 80-90% от случаите са от сърдечен произход. Често те възникват при сърдечни дефекти, инфаркт на миокарда, първични миокардиопатии, изкуствени клапи, сърдечни и артериални аневризми, нарушения на сърдечния ритъм, особено при трептене на предкамерите.

Тромбозите са резултат от увеличаване на атероматозните плаки и образуване на тромби, и често се появяват при дехидратация, хипотония, инфекциозни болести, карциноми, диспротеинемии, дисеминирана интравазална коагулация (ДИК) и други патологични състояния.

Клинична картина

Внезапното запушуване на артериите причинява исхемия в района, който се кръвоснабдява от съответния кръвоносен съд. Ако бързо се включи колатералната циркулация, реваскуларизацията е възможна. Състоянието се влошава от спазъма (стягането) на артериите и образуваните тромби, които се развиват проксимално и затварят устията на колатералните съдове.

Най-важният симптом е болката, изтръпването и хипестезията (намалено чувство за допир). Появата на парезите е лош прогностичен знак. Крайникът е блед, студен и цианотичен (синкав на цвят) с колабирали вени. Под мястото на облитерацията пулсът не се напипва, а над нея може да бъде засилен. Исхемичните мускулни контрактури, парализата и субкутанните кръвоизливи и петна се появяват между 2-7 часа от началото на облитерацията.

Диагноза се поставя въз основа на анамнезата, клиничната картина, ултразвук и ангиографията.

Терапия

Веднага след атаката трябва да се дадат анелгетици и хепарин интравенозно с цел да се предотврати развитието на тромбоза. Благоприятни резултати се постигат със стрептокиназа, урокиназа и активен активатор на плазминогена. Пациентите трябва спешно да бъдат транспортирани в най-близкото хирургично отделение, където може да се извърши дезобструкция с помощта на балонен катетър на Фогарти или класическа хирургична емболектомия с ендартеректомия и евентуална реконструкция.


Литература:

Journal of Vascular Surgery

Author Profile: Д-р Мартин Младенов

This author has published 28 articles so far. More info about the author is coming soon.