Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Интервю Интервю на тема: Коленни ендопротези. Успешната концепция Rotating Convex Concav

Интервю на тема: Коленни ендопротези. Успешната концепция Rotating Convex Concav

Печат
Сподели

коленни ендопротези, смяна на колянната става, изкуствена колянна става, протезиране на колянна става, изработване на протезиПредпоставките за съвременните коленни ендопротези са дълголетието на имплантата, физиологичната кинематика и възможно най-големият комфорт, респ. възможно най-голямата безопасност за пациента. С разработването на модела коленна протеза RO.C.C., фирма Biomet напълно отговаря на основните изисквания за съвременните протези за замяна на колянната става – издръжливост, удобство и стабилност. Сп. “Jatros Orthopädie” разговаря с главния лекар на болницата в Гмунден – д-р Йорг Краупац, който от близо две години е лекувал с нея почти 150 пациенти.

Защо се решихте за коляното RO.C.C?
Д-р Й. Краупац: Преди близо две години имплантирахме около 10 цялостни коленни ендопротези от типа RO.C.C. След това продължихме да използваме обичайния си модел. Когато след три месеца пациентите с колянната протеза RO.C.C. идваха на контролен преглед, констатирахме впечатляващо голямо удовлетворение на пациентите, с изразено добра походка. Освен това се установи радиологично забележително добро интегриране към костта на безциментно поставената тибия. За мен това бяха всъщност основните причини да премина към цялостната колянна протеза RO.C.C.
Коляното RO.C.C. се отличава със своя наподобяващ седло дизайн на ставата между имплантата на фемура и вложката на тибията.

Клинично какво е действието на тази особена двойна конкавно-конвексна форма?
Д-р Й. Краупац: Специалната конструкция с форма на седло води до значителна стабилност на цялата колянна става, като значително се намаляват антериорно постериорните и медиолатералните транслационни движения. Това позволява намаляване на режещите сили върху полиетилена с цел неговото намалено износване. Благодарение на подобрената стабилност пациентите съобщават за по-комфортно усещане при вървене.

Намали ли се забележително износването на полиетилена вследствие на конгруентността на артикулиращите части на протезата?
Д-р Й. Краупац: Можем да се надяваме, но бъдещето ще донесе дефинитивното доказателство за това, тъй като цялостната ендопротеза RO.C.C. се имплантира само от около пет години. Тая големи надежди, че след 10–15 години това ще може да се докаже с неоспорими данни и факти: на първо място чрез безупречния материал на полиетилена, с изостатично пресованата форма и стерилизиран в инертен газ и вследствие на това – напречно омрежен; а на второ място – поради самия принцип на въртящата платформа. Вече има 20-годишни отлични резултати от колянната протеза Mobile-Bearing. Високата конгруентност между фемура и вложката би трябвало допълнително да донесе минимално износване на полиетилена.

Кои компоненти осигуряват естествения цикъл на вървенето?
Д-р Й. Краупац: При флексия между 0° и 70° съществува голямо съвпадение между фемура и полиетиленовата вложка и вследствие на това – много добра стабилност както в екстензия, така и във флексия. Това води до чувство на сигурност у пациентите при вървене както на равно, така и при изкачване/слизане по стълби. Тук искам да насоча вниманието към фигурата от статията на д-р M. Беркови, „Десетилетен опит, обединен в една колянна протеза“, публикувана в Jatros Orthopädie 3/2004: 34–35. На тази фигура е показано коляното с различни градуси 0, 45 и 90 и с контактните повърхности.

Вие имплантирате протези предимно без цимент?
Д-р Й. Краупац: В по-голямата част – да. Тъй като коляното RO.C.C. има покритие от хидроксилапатит, а тибията има отлична първична стабилност, аз имплантирам около 75% от всички цялостни коленни ендопротези напълно без цимент, около 20% се имплантират хибридно, а останалите – напълно циментирани. До ден-днешен не сме установили нито едно разхлабване на някоя компонента на тибията, респ. нито сме имали и най-малкото подозрение за това.

Спортове като ски, туризъм, голф и тенис – проблем ли са при имплантирана RO.C.C.- колянна протеза?
Д-р Й. Краупац: В повечето случаи туризмът и голфът не са проблем. Ски би трябвало да карат само онези пациенти, които са усвоили много добре техниката още преди операцията, и то само на много добре обработени писти и при отлична видимост. Тенисът би трябвало да се играе вече за удоволствие, но не и като състезателен спорт. По принцип трябва да се каже, че годността за спорт ще става все по-голяма тема, защото все повече пациенти между 50 и 60 година от живота си получават имплантирана цялостна колянна протеза. Лично аз се опитвам при много активно спортуващите пациенти с подходящи индикации да прилагам остеотомия.

От гледната точка на пациента и от тази на лекаря кои са ясните предимства на коляното RO.C.C.?
Д-р Й. Краупац: От гледната точка на пациента смятам, че основните предимства са изключително бързото връщане към ходене без болка и много стабилното и сигурно усещане в ставата, което се потвърждава ясно от пациентите. Предимството от гледната точка на лекаря е доста спокойното усещане при последващите контроли в ортопедичната амбулатория след цялостни коленни ендопротези и увереността, че разполагат с много добре изработена цялостна колянна протеза. В досегашните си имплантации не сме документирали нито един дефект под формата на изкривяване на оста; към това се добавят и добрата първична стабилност и – благодарение на хидроксилапатитовото покритие – бързото интегриране на протезата към костта.

Накрая, разкажете ни нещо за операциите, изискващи хоспитализация, които са възможни в Гмунден, както и за т.нар. RO.C.C. Surgeons Group.
Д-р Й. Краупац: Ние от ортопедията в Гмунден винаги се радваме на гости. Като правило е възможно да се наблюдава при имплантирането на цялостна колянна ендопротеза (това е възможно и при други операции като полушейната Оксфорд, Dual articular 2000 и др.). RO.C.C. Surgeons Group е група ортопеди от цяла Европа, които имат опит от използването на RO.C.C. Инициаторът на групата, д-р Мишел Беркови от Париж, едновременно е разработилият протезата RO.C.C. Срещаме се два пъти в годината, обменяме опит от прилагането на коляното RO.C.C., опитваме се да си разясним появили се проблеми, стремим се да намерим решения, обсъждаме подобрения в инструментариума, междинните размери и мн. др. Освен това от скоро започнахме периодично да провеждаме на т. нар. Instructional Courses за имплантиране на цялостната колянна протеза RO.C.C.
Благодарим Ви за разговора!

Интервюто проведе
д-р Кристине Доминкус
Нашият партньор: гл. лекар
д-р Йорг Краупац, Болница в
Гмунден, Ортопедично отде-
ление, 4810 Гмунден

{swf;images/buton_Imesa.swf;}

Author Profile: Пролидиабет

This author has published 112 articles so far. More info about the author is coming soon.