Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Интервю Интервю на тема: Минимално инвазивно тазобедрено протезиране (МИТП): В западна Австрия се налага предният достъп

Интервю на тема: Минимално инвазивно тазобедрено протезиране (МИТП): В западна Австрия се налага предният достъп

Печат

Протезиране на тазобедрената става, минимално инвазивният преден модифициран достъп по Смит-Петерсон, пациентите със затлъстяване не са контраиндикирани за лечение с минимално инвазивна цялостна тазобедрена ендопротеза, пациентите със затлъстяване се оперират по-лесно отпредВ нашето съвремие почти няма организирана среща по обща ортопедия без вниманието да е фокусирано върху темата минимално инвазивна хирургия (MIS). Независимо от декларираните застъпници и изявените противници актуалните теми за дискусия са изборът на достъпа и на подходящите имплантати. В разговор със списание Jatros Orthopädie д-р Роберт Сиорпейс, ръководител на ортопедичното отделение в болницата Св.Йохан в Тирол, представя индикациите, достъпа и личния си опит при минимално инвазивната ендопротетика на тазобедрената става.

По какви критерии решавате, дали даден пациент ще бъде опериран минимално инвазивно или по класическия начин?
Д-р Сиорпейс: По принцип всеки пациент може да бъде опериран минимално инвазивно, независимо от възрастта и индекса на телесната му маса. По наше виждане пациентите със затлъстяване не са контраиндикирани за лечение с минимално инвазивна цялостна тазобедрена ендопротеза. Тук предпочитаме предния достъп, защото специално пациентите със затлъстяване се оперират по-лесно отпред, отколкото отстрани. Латералният достъп предпочитаме само в онези случаи, когато по време на операцията трябва да се преодоляват по-големи дефекти или когато скоро ще бъде ясно, че ще трябва да се освобождават по-големи части от бедрената кост, както е при смяната на стеблото. Може да се изхожда от факта, че през следващите години ендопротективната замяна на тазобедрената става все повече ще се извършва минимално инвазивно.

N.B.: Капсулата Pressfit на DePuy е изключително подходяща поради голямата първична стабилност и лесната техника за имплантиране с предния достъп. За бедрото най-добре се е утвърдило стеблото Corail, благодарение на своя дизайн, функциите и резултатите си.

При МИТП съществуват много минимално инвазивни достъпи. Вие какво прилагате? Защо избрахте именно него? Какво отличава Вашия достъп от другите?
Д-р Сиорпейс: Почти от три години в ортопедичното отделение на болницата в Св. Йохан в Тирол ние се занимаваме с минимално инвазивния достъп при ендопротезите на тазобедрената става. В началото се запознах по-отблизо с достъпа на двойната инцизия по Р. Бергер. Но заради твърде големия процент на усложненията бързо се отказах от нея. Искам обаче да подчертая, че никога не съм имал проблеми при полагането на капсулата през много тесен вентрален разрез. На основата на този опит избрах чисто преден достъп, модифициран по Смит-Петерсон. Във Франция имат опит вече от 20 години с минимално инвазивния преден достъп, но в комбинация с екстензионната маса. Голямото предимство на предния достъп е, че действително не трябва да се разделя нито един мускул. Значително по-рядко се нараняват големи нерви. Подготовката на капсулата отпред е по-лесна, отколкото отстрани. Разделянето на ротаторите е необходимо само при едри мускулести пациенти, за да се разположи стеблото правилно.

Какво е положението на Вашите пациенти при минимално инвазивни операции на таза? Необходима ли Ви е специална маса? Какви предимства дава това положение?
Д-р Сиорпейс: Поставяме пациентите по гръб върху съвсем нормална операционна маса, на която обаче долната част трябва да бъде подвижна. Не е необходима екстензионна маса. При подготвяне на бедрото кракът се сгъва в коляното под ъгъл от 90° и се поставя под другия. Това специално положение дава много добра възможност за проверка на стабилността и дължината, на което сме свикнали.

При минимално инвазивните операции използвате ли специални инструменти, които да Ви улесняват?
Д-р Сиорпейс: По отношение на дизайна стандартните Duraloc- и Corail-инструменти са идеално подходящи за минимално инвазивните МИТП. На пазара фирма DePuy Johnson&Johnson предлага допълнително специално разработени за MIS инструменти MACCS с извити набивачи и фрези за ацетабулума. С изключение на извития набивач за капсулата ние не използваме никакви специални инструменти за поставянето на сферичната капсула. Аз не използвам и специални фрези за ацетабулума, а както и преди използвам обичайните стандартни фрези.

Какви имплантати използвате при минимално инвазивните операции? А защо ги предпочитате?
Д-р Сиорпейс: Повече от десет години за капсула използваме капсулата Duraloc. Капсулата Pressfit на DePuy е изключително подходяща поради голямата първична стабилност и лесната техника за имплантиране с предния достъп. За бедрото най-добре се е утвърдило стеблото Corail, благодарение на своя дизайн, функциите и резултатите си. Той е идеално приложим при минимално инвазивни имплантации на таза заради своя елегантен дизайн, тъй като няма рамене. При предния достъп всяка права протеза се поставя значително по-трудно. Стеблото Corail е утвърден продукт с резултати вече от 20 години и над 270 000 имплантации в целия свят. Други предимства на това стебло са превъзходната флексия и вътрешната ротация, както и големият обем на движение през миниконус. За високото качество на това стебло говорят дългосрочните резултати от 95,1% дял на преживяемост след 15 години, доказани в норвежкия регистър.

Какви предимства има използваната от Вас техника, както за оператора, така и за пациента?
Д-р Сиорпейс: Смятам, че е положително предизвикателство за ортопеда-хирург да причинява възможно по-малки травми. Разликите между по-малкото нараняване на меките тъкани в сравнение с класическите операции МИТП много добре се установяват благодарение на важни параметри като креатининфосфокиназата. За опитния оператор значително предимство е и спечеленото време. Във всички сравнителни проучвания се вижда, че благодарение на по-бързия достъп до таза и по-бързото зашиване се спестява време. От гледна точка на пациентите се отличават значими предимства. Моят опит показва, че пациентите се мобилизират по-лесно и по-бързо и е възможно и да е с по-малко болка.

Между операторите съществува ли засилена обмяна на опит по отношение на тази модерна минимално инвазивна операционна техника?
Д-р Сиорпейс: В момента темата MIS със сигурност е завладяваща при всички ортопедични дискусии. Тя е основна за всяко второ заседание за обучение на ортопеди. Радващо е и обстоятелството, че все повече ортопеди се интересуват от това. Напоследък все по-често ни посещават колеги, които искат да се информират за нашата техника.

Имате ли впечатлението, че пациентите все повече изискват минимално инвазивна замяна на тазобедрената става?
Д-р Сиорпейс: Благодарение на репортажите в пресата повечето от нашите пациенти се интересуват от минимално инвазивния метод. Чели са за многото предимства на новата техника и са слушали от познати. Трябва обаче да кажем, че репортажите в медиите за лаици оповестяват „нова“ операционна техника, която прави истински чудеса. Фактите са други, нито достъпът е нов, нито техниката.

Каква е тенденцията на запад в Австрия?
Д-р Сиорпейс: При нас на запад при МИТП действително се утвърждава минимално инвазивният преден модифициран достъп по Смит-Петерсон. Вече две години университетската клиника по ортопедия в Инсбрук я прилага форсирано.
 

Благодарим Ви за разговора!

 

Автор:
Интервюто взе
д-р Кристине Доминкус-Клуд
Нашият партньор:
д-р Роберт Сиорпейс, ръководител
на ортопедичното отделение в
болницата Св. Йохан в Тирол,
Банхофщрасе 14, 6380 Св. Йохан,
Тирол

Get Adobe Flash player