Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Интервю Интервю с Д-р Цветан Минчев на тема: Миниинвазивни методи в областта на гръдния кош

Интервю с Д-р Цветан Минчев на тема: Миниинвазивни методи в областта на гръдния кош

Печат

д-р цветан минчев гръден хирург, миниинвазивни методи в гръдния кош,видео-асистираната торакоскопска хирургия (ВАТС),Видео-асистираната медиастиноскопия (ВАМС),оперативен метод за тимектомия и  туморите на тимуса,Какво представляват миниинвазивните методи?
Миниинвазивните методи за по-широката общественост, могат да се опишат като такива, при които се прониква през малки отвърстия в кухинните органи на човешкото тяло и чрез специални апарати се работи вътре в тях.Специално за гръдната хирургия се нарича видеоторакоскоп, съществува и роботизирана хирургия, която също се използва. Най-широко приложение има видео-асистираната торакоскопска хирургия (ВАТС).

 

 

Той се използва както за лечение, така и като диагностичен метод с изключително добра успеваемост и много добри следоперативни, естетични и функционални показатели.
Видео-асистираната медиастиноскопия (ВАМС) е сравнително нов метод. Самата медиастиноскопия е позната доста отдавна.Още от средата на миналия век реално се работи, но в тази форма, в която се работи тук ,е изключителна авангардна. Тя е направена така, че да се работи с видео-асистиране и може да се използват и двете ръце на оператора и се получава значително по-голям достъп и оперативни възможности от този при класическата медиастиноскопия.

Споменахте, че миниинвазивните методи се използват както за диагностика, така и за лечение. В какво се изразява по-конкретно диагностичното приложение?

Диагностичните процедури са изключително върху плеврата, белия дроб и медиастинума. Възможностите на методиката са много широки и с изключително добра успеваемост като резултати. Много малко неща могат да се изпуснат, ако се правят от опитни оператори и дават изключително добра представа относно какъв вид е заболяването, в какъв стадий е, какви са ангажиментите на съседните органи и може да се направи много прецизна биопсия. За ВАМС, тя има много тесен спектър на прилагане при болни, които са подбрани точно за тази процедура. При нея се прави изкуствена кухина, в която се работи, между сърцето и трахеята, и оттам могат да се биопсират или извадят различни лимфни възли или туморни формации, които са в този регион, и които по друг начин трябва да се правят с много широк оперативен достъп.

Можете да направите консултация с гръден хирург от ВМА София


Какво е приложението на ВАМС за лечение?

Основно се прилага като оперативен метод за тимектомия и  туморите на тимуса , които са в ранен стадий, малки и могат да бъдат извадени през само 2 см отвор.

Пациенти, които не са показани за операция с отворен гръден кош,  могат ли да претърпят миниинвазивна такава?

Няма пациенти, които да не са показани за операция с отворен гръден кош. Всички миниинвазивни методики са алтернатива на отворената хирургия. Няма абсолютни показания за прилагане на миниинвазивни методики при даден пациент. Има неправилно зададени показания за прилагане на такива методики. Например увреден пациент в тежко състояние, на който големият достъп би утежнил допълнително състоянието от оперативната травма, но никога те не са изключителен метод за операция, при които и да е пациенти за всяка една хирургия. Миниинвазивните техники са алтернатива на отворените техники, те не са паракселанс и не решават проблема. Те се правят на пациенти, които са подходящи за дадената операция, и които са показани за тази операция. Да започнеш на всеки да правиш миниинвазивна хирургия, на формация колкото главата ти ще бъде доста глупаво, тъй като за да го извадиш само тумора безнаказано от пациента трябва да го отвориш пак. /говорим за тумори в гръдния кош./

Какво е съотношението на миниинвазивните методи отнесени към операциите с отворен гръден кош във вашата клиника?

В клиниката по Гръдна хирургия в Токуда Болница София съотношението е 80% миниинвазивни операции и 20% отворени операции.

Да разбираме, че в тези 80% влизат всички диагностични интервенции?
В тях влизат всички диагностични и част от оперативните методики. Като диагностичните са около 50% от тези 80%.

И все пак да обобщим какви са предимствата на миниинвазивните методи пред тези с отворен гръден кош?

Предимствата са малката оперативна травма и добрите  функционални показатели.

И по-малко кървене?

Напротив. Абсолютно по същия начин ще кърви болният ако работиш невнимателно както с миниинвазивна операция, така и с отворена операция. Кръвозагубата в някои случаи дори може да надвиши тази при отворената операция, ако се прилага неправилно. Има такива примери. Това, че били „безкръвни” операции не подлежи на истина, то е широко понятие, но съвсем не са безкръвни тези операции. Това, че можеш да имаш една по-малка кръвозагуба, единствено се дължи на това, че имаш опит, можеш да го направиш добре, красиво и така нататък.

Какви предварителни изследвания трябва да се извършат?

Те са стандартни както за отворената, така и за видео-асистираната хирургия.При пациент, който постъпва за видео-асистирана операция, трябва да се има готовност да се премине в голяма операция. Изследванията са изобразителни-рентгенови снимки, скенер, кръвни изследвания, коагулаторни статуси, кардиологични консултации. Всичко, което се прави за един пациент в хирургично отделение, като при нас влиза и кръвно- газовият анализ и функционалното изследване на дишането, които другите специалности чак толкова не ги касаят. Все пак работим върху дихателен орган и нашите операции водят до намаляване на виталните капацитети и затова винаги трябва да се прецени предоперативно дали пациентът може да приеме тази операция.

Какви усложнения могат да се очакват?

Каквито искате, колкото искате. Миниинвазивните методи са по-малко травматизиращи и обикновено процентът на усложненията е по-малък и то е така, защото определено болните са по- подбрани и при тях обема на операция е винаги по- малък отколкото при обема на отворените и затова обемът на усложненията са минимизирани почти до нула. Но винаги има усложнения, няма хирургия без усложнения, колкото и да е миниинвазивна и елегантна. И който хирург казва, че няма усложнения от неговата хирургия, той просто не работи. Разбира се процентът е минимален, на 100 операции - една инвазивна може да има някакво усложнение или кървене, или трудно разгъване на белия дроб, или персистиращ пневмоторакс и т.н. Докато при отворените операции процентът скача на около четири.

Колко е болничният престой?

Болничният престой е лимитиран от НЗОК. Разликата с отворените операции е два, три дни. При някои видео асистирани операции пациентите са готови да бъдат изписани на същия ден, но това с оглед на здравните пътеки не си позволяваме да го правим.


Интервюто проведе:

Д-р Светлозар Цветанов


Нашият партньор:

Д-р Цветан Минчев - началник отделение "Гръдна хирургия" в Токуда Болница София