Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия

Детска хирургия|Списание за хирургия и медицина

Чревна непроходимост (илеус)

Печат

обтурационна чревна непроходимост, спастична чревна непроходимост, обтурация на чревния лумен без притискане на мезентериума, разширени тънкочревни хидроаерични сенки, волвулусът на тънките черва около голям брид, инкарцерация на ингвинална или бедрена херния, балониране на корема, частична резекция с последваща термино-терминална анастомозаЧревната непроходимост се дели на вродена и придобита.
  Придобитата чревна непроходимост в детската възраст има свои характерни особености.

Механична - обтурационна чревна непроходимост.Динамична - странгулационна, инвагинация, паретична и спастична чревна непроходимост.

Последно променен на Понеделник, 25 Май 2020 16:36
Author Profile: Проф. д-р Огнян Бранков

This author has published 27 articles so far. More info about the author is coming soon.

Остър апендицит при деца

Печат

мускулна защита (дефанс), симптомите на Блумберг, Ситковски и Ровзинг, бомбиране на Дъгласовото пространство, Остър мезентериален лимфаденит, криптогенен перитонит, Мекелов дивертикулит, лапаротомия по Roux или Davis, периапендикуларен абсцес, изпускане лигатурата на мезоапендиксаОстър апендицит в ранната детска възраст (1 – 3) години

 Кърмачетата и малките деца боледуват по-рядко, но заболяването протича по-усложнено. Това се обуславя от редица анатомични и физиологични фактори:
- По-малки размери на коремната кухина и близост на апендикса с ректума и пикочния мехур
- Подвижен цекум и предимно атипично разположение на апендикса (в малкия таз, ретроцекално, субхепатално)

Последно променен на Събота, 11 Юли 2015 07:25
Author Profile: Проф. д-р Огнян Бранков

This author has published 27 articles so far. More info about the author is coming soon.

Перитонит при новороденото (неонатален перитонит)

Печат

Перфоративни перитонити, Некротичен ентероколит, възпаление на пъпния остатък, развитие на генерализиран сепсис, мезентериална тромбоза, мекониален перитонит, повръщане на фекулентни материи, илеус с чревна пневматоза, перфорации на стомаха, дуоденума и тънкото червоПеритонитът в новорожденската възраст е усложнение на различни вродени хирургически заболявания:
Неперфоративни перитонити
- Перитонит при гноен омфалит
Перфоративни перитонити
- Интраутробно възникнали асептични перитонити
- Спонтанни перфорации на стомашно-чревния тракт
- Некротичен ентероколит

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 16:38
Author Profile: Проф. д-р Огнян Бранков

This author has published 27 articles so far. More info about the author is coming soon.

Страница 1 от 10