Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия

Гръдна хирургия - операции и техники

Бронхогенна киста - видове и поведение

Печат

bronhogenna-kistaБронхогенните кисти могат да бъдат открити в медиастину­ма или хилуса, но при 50—70% от случаите са локализирани в белия дроб.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:05

Плеврални изливи

Печат

Плеврален излив лечение, плеврален излив терапия, плеврален излив възпаление, плеврален излив пункцияПлевралните изливи представляват на­биране на течност в плевралното простран­ство в резултат на нарушено равновесие между процесите на секреция и резорбция — увеличение на секрецията и намаление на резорбцията.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:13

Вродена кистична аденоматозна малформация

Печат

260v49n01-90181160fig1Тя е рядка и се среща обикновено в комбинация с хамартома, дисплазия и ис­тинска неоплазма.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:03

Тумори на средния медиастинум

Печат

13792_mediatinal_tumorsПървичните кисти представляват 18% от всички медиастинални формации [2, 10].

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:10

Лечение на злокачествени плеврални изливи

Печат

malignant_pleural_effusion

 

След поставяне на диагноза злокачест­вен плеврален излив (с морфологична оцен­ка) лечението зависи от вида на тумора, причинил излива, и проведената предвари­телно противотуморна терапия. Около 25% от малигнените плеврални изливи не изис­кват лечение, тъй като са малки, стабилни или безсимптомни.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:12

Страница 1 от 9