Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Спешна помощ Първа помощ при остри отравяния

Първа помощ при остри отравяния

Печат

toxic_food

Хранително отравяне
е възможно, когато в храната са вложени некачествени продукти от животински произход /месо, риба, колбаси, месни и рибни консерви, мляко и млечни продукти/. 

Хранително отравяне /хранителна токсикоинфекция/ възниква в резултат на въздействие на микроорганизми и продукти от тяхната обмяна /токсини/ върху човешкия организъм.

Хранителните продукти се инфектират при неправилно съхранение и нарушения при обработката им.
Особено опасни са мляните месни и рибни продукти.

Хранителното отравяне се появява внезапно като общо неразположение, тежест, повръщания, коликообразни болки в корема, диарични изпражнения, понякога примесени със слуз и кръв. Началото на заболяванието често се свързва с приемане на некачествена храна.

При възникване на хранителна токсикоинфекция бързо нарастват признаците на интоксикация на организма - ускоряване и отслабване на пулса, спадане на артериалното налягане, бледост на кожата, нарастваща жажда, покачване на температурата до 38-40Сo .

На такъв болен е необходимо възможно най-бързо да се окаже помощ, поради бързо развитие на остра сърдечно-съдова слабост и опасност от смърт. Много е важно още при първите симптоми, които се появяват 2-4 часа след приемането на заразена храна да се започне оказването на помощ. В редки случаи заболяването може да се прояви след 18-24 часа или по-късно.

Първата долекарска помощ се състои в следното:

1. Преди всичко трябва да се извика лекар и да се пристъпи към стомашната промивка с топла вода. С цел да се отстранят хранителните остатъци от стомаха промивката трябва да продължи до "чиста вода". На болния нееднократно трябва да се дават обилно /до 1,5-2 литра/ течности с последващо предизвикване на повръщане, като с пръст се дразни корена на езика. Обилното пиене на течности е необходимо и при наличие на спонтанно повръщане;

2. След стомашната промивка болният се поставя на леглото, завива се добре и се стопля /грейка на краката/. Дава му се не много силен чай или кафе;

3. Повърнатите материи и изпражнения се запазват до идването на лекаря, който ги оглежда, а след това при възможност те трябва да се дезинфецират, като се смесят с хлорина.

Ботулизъмът е тежко заболяване, което се отнася към хранителните токсикоинфекции. То възниква при консумация на храна,заразена с бактерии, отделящи опасни за живота токсини. Често такива продукти са консервирани риба, месо, колбаси, неподложени на достатъчна термична обработка. Заболяването се изявява след 12-24 часа /понякога и по-късно/ с главоболия, световъртеж, обща отпадналост. Характерно е подуването на корема, липса на диария, задръжката на урината. Особената опасност при това заболяване се състои в това, че поразява централната нервна система /нарушено гълтане, раздвояване на погледа и късогледство, отпускане на горните клепачи, дрезгав глас/. По-нататък състоянието на болния се влошава прогресивно.

Първата долекарска помощ на практика е същата както и при другите хранителни токсикоинфекции. Болният по спешност се транспортира в болнично заведение.

Отравяния с отровни или ядливи, но развалени гъби са твърде чести. Признаците на отравяне се появяват около 1 до 3 часа след хранене. Появяват се тежест, обща слабост, обилно слюнкоотделяне, последвано от мъчително повръщане, силни коликообразни коремни болки, кръвениста диария, главоболие, световъртеж. При по-тежки отравяния се наблюдават и симптоми на поражение на централната нервна система - зрителни нарушения, халюцинации, гърчове.

В следващите стадии на отравянето се развива двигателна възбуда, която след 6-10 часа преминава в сънливост и апатия. Телесната темпетатура се понижава под нормалната, склерите на очите и кожата пожълтяват. Ако не се окаже своевременна помощ твърде бързо се развива състояние на колапс и настъпва смърт. Правилно и бързо оказаната долекарска помощ може да има решаващо значение за съдбата на болния. При стомашната промивка се препоръчва използуването на слабо-розов разтвор на калиев хиперманганат. Предприема се бързо транспортиране на болния в медицинско заведение.

Отравяне с въглероден двуокис
е възможно както в бита, така и в производството.То възниква вследствие продължително престояване в непроветрявани помещения - гаражи,помещения в които се използува въглероден окис или ацетон, фенол, метилов спирт.

В домашни условия отравяне може да стане в помещения, отоплявани от печки. Отравянето се проявява с главоболие, световъртеж, тежест и сърцебиене. При по-нататъшно престояване в такива помещения настъпва обща слабост, повръщане, задух, сънливост, бледост на кожата, а накрая участено и повърхностно дишане, гърчове и смърт.

Първата долекарска помощ започва с незабавно извеждане на пострадалия от помещението, най-добре на чист въздух. След това при липса на самостоятелно дишане веднага се пристъпва към изкуствено дишане, а при необходимост и към външен сърдечен масаж, като предварително се почистят устната кухина и глътката от чужди тела.

Положително влияние оказват разтривките на тялото, затопляне на краката, кратковременно вдишване на спиртни пари. При болни с тежки отравяния с въглеокисни газове са възможни и различни усложнения, даже и след бързото извеждане от тежкото състояние. Затова извикването на лекар е абсолютно необходимо.

Отравяния при вътрешно приемане на концентрирани киселини или основи.

Те най-напред предизвикват обширни изгаряния на устните, устната кухина, гърлото и дълбоки разрушения на тъканите. При изгаряния със сярна киселина се образува налеп с черен цвят, с азотна - налеп със сиво-жълт цвят, със солна - налеп с жълтеникаво-зелен цвят, а с оцетна - налеп със сиво-бял цвят.

Киселините увреждат тъканите по-повърхностно, докато основите проникват на значителна дълбочина, поради което изгоряната повърхност е с белезникав цвят и лесно се разпада. Незабавно след приема на киселината или основата се появяват силни болки в устната кухина, зад гръдната кост и в корема. Болките са толкова силни, че могат да доведат до шоково състояние. За кратко време може да се развие колапс.

Първата долекарска помощ започва с изясняване на вида на отровното вещество. Наложително е незабавно извикване на лекар. До неговото пристигане на пострадалия се дава да пие мляко, растително масло, слизести отвари, нишестена каша.

При всички отравяния с киселини е полезно даване на магнезиеви съединения и варовита вода.
При отравяния с карболова киселина и нейни производни мляко, масло и мазнини не трябва да се дават. При отравяния с концентрирани основи трябва да се дават полепващи средства и на всеки 5 минути по една супена лъжица 2-3%-ов разтвор на лимонена или оцетна киселина, или лимонов сок. За намаляване на болките върху корема може да се постави мехур с лед.

Отравяния с отровни химикали.

При нарушение на техническите правила за безопасност при работа с различни препарати за растителна защита са възможни тежки отравяния, преди всичко с хлорофос и тиофос, които могат да попаднат в организма при вдишване или поглъщане с хранителни продукти. Отравянето се развива в течение на 15-60 минути твърде бурно и може да завърши със смърт. Пострадалият се оплаква от бързо развиващо се главоболие, силно слюнкоотделяне, повръшане, изпотяване, световъртеж, нарушено зрение. Дишането се участява и става хъркащо. Твърде бързо се появяват гърчове на долните крайници, след това парализа на мускулите и спиране на дишането.

Първата долекарска помощ започва с извикване на спешен медицински екип. След това се извършва промивка на устната кухина и глътката, а ако пострадалият е в съзнание се предизвиква повръщане. При спиране на дишането незабавно се прилага изкуствено дишане.


Отравяния с лекарствени препарати.
Проблемът с лекарствените интоксикации е актуален във връзка с лесната достъпност на много препарати и безконтролното им самостоятелно приемане без лекарско назначение. Неконтролираното приемане на лекарства може да доведе до психоневрологични разстройства, нарушения на сърдечната дейност, нарушения във функцията на белите дробове, черния дроб, бъбреците и други органи.

При лекарствени отравяния първата долекарска помощ се състои в незабавно извикване на лекар и отстраняване на остатъците от приетия медикамент от стомаха чрез промивка с топла вода. Пострадалият трябва да се освободи от пристягащи дрехи, удобно да се сложи в леглото, да се затопли и помещението да се проветри. При необходимост незабавно се извършва външен сърдечен масаж и изкуствено дишане. Профилактиката на лекарствените отравяния се състои в строго спазване на правилата за съхранение и приложение на медицинските препарати и отказ от самолечение.