Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Спешна помощ Първа помощ при травматични увреждания

Първа помощ при травматични увреждания

Печат
Сподели

trauma_aid

Травматичните увреждания /травми/ се причиняват от действие на външни агенти върху организма /механични, химични и биологични/.

 

Травматичните увреди на тялото биват затворени и отвирени. При първите целостта на покривните тъкани - кожа и лигавици - е запазена, а при вторите - нарушена. Всяка травма се придружава от следните признаци: болка, кръвотечение, разрушаване на тъкани, инфекция и нарушение на функцията на увредените тъкани и органи. Контузиите и нараняванията могат да бъдат различно тежки според вида и силата на действуващия външен агент и засягането на различните телесни части в дълбочина и по площ. Изходът от тях зависи до голяма степен от функционалната годност и съпротивителните сили на организма.

 

Първа помощ при открити наранявания. Раната представлява травматично увреждане, при което е нарушена целостта на покривните тъканите /кожа, лигавици/ и на подлежащите тъкани.
Раните биват:

1. Контузни.Те се получават при удар с тъп твърд предмет. Краищата на такава рана са неравни, но не кървят. Мястото около раната има синкав цвят;

2. Разкъсано-контузни. При тях има голямо разкъсване на тъканите. Такива са раните при ухапване от куче, раздиране от остър предмет, убождане от пирон;

3. Порезни. Те се получават при порязване с нож, коса, стъкло. В зависимост от дълбочината на порязването кървенето е различно;

4. Огнестрелни. Те се предизвикват от действие на огнестрелно оръжие;

5. Прободни. Те се причиняват от остри тесни предмети /игла, кол, шило/;

6. Рани от ухапване. Те се предизвикват от ухапване на животни и насекоми. По раната се забелязват следи от ухапването. По правило те са предимно разкъсано-контузни или прободни и много често се инфектират.

При оказване на първа помощ при различните видове наранявания трябва да се спазват следните общи правила:

1. Да не се бърка с пръсти в раната при вадене на чужди тела;
2. Преди налагане на превръзката ръцете да се измиват с вода и сапун;
3. Да се използуват чисти /стерилни/ превързочни материали;

4. Ако след превръзката раната се напои с кръв, превръзката не трябва да се сменя, а върху нея се поставя памук и се прави стегната надвръзка.
Първата помощ при наранявания включва:

- Обработване на раната;

- Превръзване на раната. Обработката на раната се състои от: промиване с кислородна вода; почистване на кожата около раната с памук, напоен със спирт, йод-бензин или йодна тинктура; върху раната се поставят сулфатиацил и стерилна марля; превръзката се извършва с левкопласт и бинт; при повърхностни или слабо кървящи рани може да се постави анкерпласт, без да се налага поставяне на сулфатиацил или марля, като почистването на полето около раната е задължително; пострадалият веднага се насочва към медицинско заведение.

Превръзката трябва да е плътна, но да не притиска силно превързаната част. За тази цел с лявата ръка се държи краят на бинта, а с дясната - самия бинт. Навиването на бинта се извършва от ляво на дясно, като се започва от по-тънката част на тялото или крайника и се отива към по-дебелата. Ходовете на бинта могат да бъдат кръгови, спирални или кръстосани.

 

Екип на My Surgery.bg

Author Profile: Иван Инков

This author has published 20 articles so far. More info about the author is coming soon.