Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Психиатрия

Психиатрия

Алкохолна зависимост - алтернативи за лечение по време на абстинентния период

Печат
Алкохолна зависимост - симптоми и лечение, алкохолна зависимост лечение, алкохолизъм лечение, видове алкохолна зависимост, лекарство за алкохолизъмАбстиненцията е от сновната цел на повечето подходи за лечение на алкохолна зависимост. За съжаление, тезите се предоставят на само една малка част от пациентите. Голяма част от тях имат нужда от специфична подкрепа и по време на неабстинентния период. Възможно е, а е и необходимо, да се утвърдят подходи за лечение, насочени към намален прием на алкохол.
Последно променен на Събота, 10 Май 2014 09:30

Най-новите постижения в лечението на множествената склероза

Печат

Множествена склероза (МС) - симптоми и лечение, мс лечение, лечение мс, болни от множествена склероза, коментари за множествена склероза лечениеНа симпозиум под председателството на проф. д-р Хайнрих Матле [Heinrich Mattle] от Берн са обобщени най-новите достижения в лечението на множествената склероза. В швейцарско ретроспективно неинтервенционно проучване е установена сравнима ефикасност на инжекционните терапии на първи избор. Натализумаб е не само високо ефективен, но може да повлияе положително и на параметри като инвалидизиране, умора, когниция и функция на пикочния мехур. Двустепенният ELISA-метод  STRATIFY-JCV®  е нов инструмент за подбор и контрол на пациенти с МС.

Последно променен на Петък, 09 Май 2014 23:09

Имат ли биполярно разстройство пациентите с депресия, резистентни на терапията?

Печат

  Депресия - видове, симптоми и лечение, какво е депресия, видове депресия, лечение на депресия, биполярна депресия, симптоми при депресия, депресия лекарстваЛечението с антидепресанти на голямо депресивно разстройство е успешно в до около 60-80% от случаите. В Европейския консенсус като резистентни на терапия се означават онези пациенти с депресия, които не отговарят на лечение със стандартни дози от два антидепресанта с различно действие в продължение на шест до осем седмици. Причините за това са разнообразни и са особено предизвикателство за лекуващия лекар. Важен рисков фактор за устойчивата на лечение депресия може да бъде често неразпозната биполярност.

Последно променен на Неделя, 27 Юли 2014 20:56

Страница 1 от 2