Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Холестерол HDL

Холестерол HDL

Печат

Изследване на Холестерол HDL,Холестерол HDL се изолзва за оценка и проследяване на риска от ИБС,Дислипидемия   

                                                                    

> 1,6 mmol/L


 

Заболяване: 

 

Намален при: дислипидемия, затлъстяване, диабет, хронична БН, нефрозен синдром

 

Други причини за отклонение:

Увеличен при: хемоконцентрация, прием на естрогени и статини

Намален при: прием на тиазидни диуретици.

 

Коментар: 

Използва се за оценка и проследяване на риска от ИБС и ОМИ. Нива над 1,6 mmol/L са свързани с нисък риск.

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев