Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Хлориди

Хлориди

Печат
Сподели

Хлорът е повишен при хипернатриемия, Изследване на хлориди,респираторна алкалоза,лекарства предизвикващи метаболитна алкалоза  

                                                              

 

100 – 109 mmol/L

 

 

 

Заболяване:

Повишени при: хипернатриемия; бъбречна тубулна ацидоза; диария; респираторна алкалоза

Намалени при: хипонатриемия; повръщане; респираторна ацидоза; метаболитна алкалоза

 

Други причини за отклонения:

Повишени при: прием на лекарства водещи до метаболитна ацидоза

Намалени при: прием на теофилини; лекарства предизвикващи метаболитна алкалоза

 

Коментар: Използва се рядко в рутинната лабораторна работа, тъй като отклоненията следват тези на натрия.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.