Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Хепатит В вирусна ДНК (НВV ДНК )

Хепатит В вирусна ДНК (НВV ДНК )

Печат

Наличието на хепатит В вирусна в серума показва активно размножаване на вирус B,Hepatis B, вирусен хепатит тип В

 

Заболяване:

 вирусен хепатит тип В

 

Коментар: 

Наличието на НВV ДНК в серума показва активно размножаване на вирус В. Количественото определяне на НВV ДНК дава информация за степента на вирусната репликация.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев