Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Хемоглобин F

Хемоглобин F

Печат

Хемоглобин F се използва за диагностика на thalassemia minor,Hemoglobin f thalassemia, миелодиспластичен синдром                  

                        

0 - 2 %

 

Заболяване:

Нараства при: хемоглобинопатии, b- thalassemia, миелодиспластичен синдром, левкемия

 

Други причини за отклонения:

Нараства: по време на бременност, по-висок е в неонатална възраст.

 

Коментар:

Най-често се използва за диагностика на thalassemia minor (висок е само при b- thalassemia).

 

Проф. Д-р Захари Кръстев