Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Хемоглобин А2

Хемоглобин А2

Печат

Хемоглобин А2 се използва за разграничаване на алфа таласемия от бета таласемия,hemoglobin a2 thalassemia,мегалобластна анемия          

                                                                        

 

1,5 - 3,5 %

 

Заболяване:

Повишен при: b- thalassemia, мегалобластна анемия.

Намалява при: железен дефицит.

 

Други причини за отклонения:

По-нисък е в детска възраст.

 

Коментар: 

Най-често се използва за разграничаване на a- thalassemia от b- thalassemia.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев