Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Хематокрит

Хематокрит

Печат

Изследване на Хематокрит,Хематокрит (hematocrit) се използва за разпознаване на анемия и полицитемия,Hemocrit,тумори произвеждащи еритропоетин                

                                           

мъже: 39-49 %

жени: 35 - 45 %

 

Заболяване:

Повишен при: полицитемия вера, ХОББ, тумори произвеждащи еритропоетин (най-често бъбречни)

 

Намален при: кървене, неоплазми, хемолиза, нарушена еритропоеза

 

Други причини за отклонения:

 

Нараства при: хемоконцентрация.

 

Коментар:

Използва се заедно с хемоглобина за разпознаване на анемия и полицитемия. При масивна кръвозагуба понижаването на хематокрита предшества спада на хемоглобина.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев