Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Креатининов клирaнс

Креатининов клирaнс

Печат

Креатининовият клиранс е повишен при ранен диабет и анемия,Повышен креатинин,бъбречна недостатъчност,застойна сърдечна недостатъчност и шок           

                                                

жени: 70 – 120 mL/min

мъже: 90 – 150 mL/min

 

Заболяване:


Повишен при: ранен диабет; анемия

Намален при: бъбречна недостатъчност; застойна сърдечна недостатъчност; шок.

 

Други причини за отклонения:

 

Повишен при: дехидратация; бременност; прием на богата на белтъци храна; фуроземид, глюкокортикоиди

Намален при: вегетарианска диета; нефротоксични медикаменти

 

Коментар:

 

Изчислява се по формулата: СCr = U/P x V, където СCr е креатининовия клирънс; U - концентрация на креатинина в урината; Р – плазмената концентрация на креатинина; V - обема урина представен като mL/min.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев