Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Мед

Мед

Печат

                                                                

Мед при диагностика на болест на Wilson,Куприурия

серум: 11 - 24 mmol/L

урина: < 0,94 mmol/L

 

Заболяване:        

Повишена при: лимфоми

Намалена при: болест на Wilson; нефрозен синдром; БН

 

Други причини за отклонения:


Повишена при: хемоконцентрация; остро възпаление; анемия; бременност и лактация;

Намалена при: вегетарианци; прием на пенициламин.

 

Коментар: 

Изследването на мед в урина заедно с церулоплазмина се използва за разкриване болестта на Wilson По информативено е изследването на куприурията след прием на D-penicillamine.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев