Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Микроалбуминурия

Микроалбуминурия

Печат

Микроалбуминурия се използва за доказване на диабетна нефропатия,глумерулно увреждане (диабет, хипертония,глумерулонефрит),    

                                                            

0 - 40 mg/24 часа

 

Заболявания:

Увеличена при: глумерулно увреждане (диабет, хипертония,

глумерулонефрит), уроинфекция.

 

Други причини за отклонение:

Увеличена при: висока температура, нефротоксични медикаменти, венозно въведени рентгеноконтрастни вещества.

 

Коментар:

Използва се основно за доказване и проследяване на начална диабетна нефропатия.

 

Проф. Д-р Захари Кръстев