Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Парциално налягане на СО2 - рСО2

Парциално налягане на СО2 - рСО2

Печат

Парциално налягане на СО2 - рСО2,pco2 values,интерстициално белодробно увреждане,Прием на барбитурати                                                                                           

3,5 - 5,9 кРа (36 - 44 mmHg)

 

Заболявания:

Увеличено при: дихателна недостатъчност, ХОББ, метаболитна алкалоза

Намалено при: интерстициално белодробно увреждане, БТЕ, метаболитна ацидоза

 

Други причини за отклонение:

Намалено при: фебрилитет, хипервентилация

Увеличено при: Прием на барбитурати, бензодиазепини, опиати

 

Коментар:

Използва се за проследяване на респираторните компоненти на АКР. По-точно е изследването на артериална кръв в сравнение с капилярна.

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев