Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Нитрити

Нитрити

Печат

Изследване на нитрити при уроинфекции,отрицателни при инфекция с Грам + бактерии,прием на медикаменти оцветяващи урината,

отрицателни в урина

 

Заболявания:

 Позитивират се при: уроинфекции причинени от Gr (-) бактерии.

 

Други причини за отклонение: 

Позитивират се при: прием на медикаменти оцветяващи урината

Негативират се при: прием на Vit. C

 

Коментар:

Заедно с изследване на уринния седимент се използват като скрининг за уроинфекция. Те са отрицателни при инфекция с Gr (+) бактерии и някои щамове на Pseudomonas, които не продуцират нитрити.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев