Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Протеинурия

Протеинурия

Печат
Сподели

 

Протеинурия при загуба на белтък с урината,Протеинурия се използва за оценка на белтъната загуба с урината,лекарства увреждащи бъбречния тубул,прием на АСЕ инхибитори

 

 

 

 

< 0,15 g/24 часа

 

Заболявания: Увеличена при: нефрозен синдром, глумерулонефрити, диабетна нефропатия, миелом, тубулно увреждане на бъбрека, уроинфекция, СН

 

Други причини за отклонения:

Увеличена при: висока температура, лекарства увреждащи бъбречния тубул.

Намалява при: прием на АСЕ инхибитори

 

Коментар:

Използва се за оценка на белтъчната загуба с урината. В този случай се изследва 24 часова урина. При стойности > 1 g/24h най-често се касае за глумерулно увреждане или белтък на Bence Jones. При по-ниски стойности причините за протеинурия са различни и за диагностичното изясняване се провежда електрофореза на урина. Уростикса отчита главно албумина и е фалшивоотрицателен при наличие на белтък на Bence Jones.

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.