Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория РО2 - Парциално налягане на кислорода

РО2 - Парциално налягане на кислорода

Печат

Парциално налягане на кислорода при дихателна недостатъчност,белодробен карцином,насищане на кислорода под 80% и над 98%

 

 

11 -14,4 кРа (80 -108 mmHg)

 

Заболявания:

Намалено при: дихателна недостотъчност, най-често врезултат на ХОББ, пневмония, интерстициална белодробна болест, БТЕ, СН, белодробен карцином, шок, централно подтискане на дишането

 

Други причини за отклонение:

Увеличено при: хипервентилация

Намалено при: прием на барбитурати, бензодиазепини, опиати.

 

Коментар:

Използва се за проследяване на пациенти с дихателна недостатъчност. Много необходим е при установяване на насищане на кислорода под 80% и над 98%.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев