Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Среден клетъчен обем (MCV)

Среден клетъчен обем (MCV)

Печат

 

Среден клетъчен обем  (MCV) се използва за изясняване естеството на анемията,макроцитна анемия,миелодиспластичен синдром,

 

 

80 - 96 fL

 

Заболявания:

Увеличен при: макроцитна анемия, злоупотреба с алкохол.

Намален при: железен дефицит, таласемия.

 

Други причини за отклонение:

 Увеличен при: миелодиспластичен синдром

 

Коментар: 

Използва се за изясняване на естеството на анемията.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев