Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Триглицериди

Триглицериди

Печат

 

Триглицеридите се използват за оценка на риска от атеросклероза,Нефрозен синдром,хипертиреоидизъм

 

 

 

 

< 2,26 mmol/L

 

Заболявания:

 

Увеличени при: хиперлипидемия, диабет, злоупотреба с алкохол, холестаза, нефрозен синдром, ХБН, хипотиреоидизъм

Намалени при: лошо хранене, малабсорбция, хипертиреоидизъм

 

Други причини за отклонения:

Увеличени при: бременност, прием на b-блокери, furosemide, кортикостероиди, орални контрацептиви

Намалени при: прием на андрогени, amiodarone, фибрати

 

Коментар:

Използват се най-често заедно с LDL холестерола за оценка на риска от атеросклероза. В плеврален пунктат и асцит служат за доказване на хилозен излив

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев