Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Тромбоцити

Тромбоцити

Печат
Сподели

 

Тромбоцитите се изследват при анемия,Нарушения на костен мозък,оценка на коагулационния статус,идиопатична тромбоцитопенична пурпура

 

150 - 350 х 109/L

 

Заболявания:

Намалени при: апластична анемия, потискане на костния мозък, миелодиспластични синдроми, идиопатична тромбоцитопенична пурпура, ДИК, хиперспленизъм, сепсис, миелопролиферативни заболявания, хепатит С

Увеличени при: остро възпаление, неоплазми, миелопролиферативни нарушения

 

Други причини за отклонения:

Намалени при: прием на хепарин и медикаменти потискащи костния мозък

Увеличени при: бременност, прием на кортикостероиди

 

Коментар:

Използват се за оценка на коагулационния статус, както за проследяване на пациенти с болести или състояния довели до промяна в броя на тромбоцитите.

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.