Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Левкоцити

Левкоцити

Печат
Сподели

Диференциално броене на левкоцити,Бактериална инфекция,миелопролиферативни болести,хронични вирусни инфекции         

                                                             

общ брой: 3,5 - 10,5 х 109/L

 

неутрофили (Sg) - 1,5 - 6,7 х 109/L

лимфоцити (Ly) - 1,5 - 4,0 х 109/L

моноцити (Mo) - 0,2 - 1,0 х 109/L

еозинофили (Eo) - 0 - 0,7 х 109/L

базофили (Ba) - 0 - 0,2 х 109/L

Заболявания:

 

Увеличени при: (Sg) - бактериална инфекция, тъканно увреждане, Cushing, миелопролиферативни болести; (Ly) - вирусна инфекция, мононуклеоза, лимфо-левкоза; (Mo) - грануломатозни болести, хронични вирусни инфекции, моноцитна левкемия; (Eo) - алергия, паразити, автоиммуни болести, лимфоми (Ba) - Hodgkin, миелопролиферативни синдроми

 

Намалени при: (Sg) - тежка инфекция, апластична анемия, хиперспленизъм, хипотиреоидизъм; (Ly) - СПИН, тежка инфекция, ТВК; (Mo) - потиснат костен мозък; (Eo) - токсемия

 

Коментар:

Използват се като скрийнинг за инфекция и проследяване на пациенти с клинични симптоми за такава (напр. фебрилитет). Автоматичното диференциално броене на левкоцитите е значително по-неточно от изброяване под микроскоп.

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

 

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.