Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Имуноглобулин Г (Ig G)

Имуноглобулин Г (Ig G)

Печат
Сподели

Иследване на имуноглобулин G,проследяване на имунодефицитни състояния,вродена агамаглобулинемия,плазмафереза,хронична лимфолевкоза

                                                                                                                    

5 - 17 g/L

 

Заболяване:

Увеличен при: автоимунни болести, миелом, хронични инфекции, чернодробна цироза

Намален при: вродена агамаглобулинемия, хронична лимфолевкоза.

 

Други причини за отклонение:

Намален при: плазмафереза, бременност, прием на глюкокортикоиди.

 

Коментар:

Използва се за проследяване на имунодефицитни състояния и автоимунни болести.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.