Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Парциално тромбопластиново време

Парциално тромбопластиново време

Печат
Сподели

 

Парциално тромбопластиново време,оценка на системата на кръвосъсирване,болест на Willebrand,

 

 

 

22 - 33 s

 

 Заболявания: Удължено при: хемофилия, ДИК, чернодробна недостатъчност, болест на Willebrand

 

Други причини за отклонение: Удължено при: прилагане на хепарин

 

Коментар:

Използва се за оценка на системата на кръвосъсирване, преди извършване на инвазивни манипулации, както и за проследяване на лечението с хепарин (при прилагане на хепарин РТТ следва да е 1,5 - 2,5 пъти по-високо от изходното).

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.