Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Натрий

Натрий

Печат

 

Натрий се използва за оценка на водно-солевия баланс,Безвкусен диабет

 

 

 

 

серум: 135 - 143 mmol/L

урина: 43 - 260 mmol/24h

 

Заболявания:

Увеличен при: дехидратация, безвкусен диабет, Cushing, хипералдостеронизъм

Намален при: масивна диуретична терапия, хипоалдостеронизъм, полидипсия, нефрозен синдром

 

Коментар:

Използва се за оценка на водно-солевия баланс. Обичайно се изследва заедно с К. Интерпретацията на Na+ се извършва като се отчита цялостно водния баланс на пациента. При хипонатриемия е полезно изследване на Na+-урезата. Критична е хипонатриемия под 120 mmol/L

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев