Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Лактат дехидрогеназа (LDH)

Лактат дехидрогеназа (LDH)

Печат

Изследване на лактат дехидрогеназа (LDH),Лактат дехидрогеназа е неспецифичен маркер за клетъчно увреждане,шоково състояние с мултиорганно увреждане,

 

120 -240 U/L

 

Заболяване:

Увеличен при: хемолиза, ОМИ, БТЕ, тромбоза, масивна чернодробна некроза, рабдомиолиза.

 

Други причини за отклонение:

Увеличен при: шоково състояние с мултиорганно увреждане

 

Коментар:

Неспецифичен маркер за клетъчно увреждане. За уточняване на причината за повишение се анализира успоредно с другите цитолитични ензими (аминотрансферази, СРК). По-информативно е определянето на LDH изоензимите.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев