Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Калий

Калий

Печат
Сподели

ацидоза, повръщане, диария, алкалоза, полиурия, ацидоза, кортикостероиди, калий

 

                                                                                                                

серум: 3,5 - 5 mmol/L

урина: 25 - 125 mmol/L

 

Заболявания:

Увеличен при: ацидоза, БН, болест на Addison, хемолиза.

Намален при: алкалоза, повръщане и диария, Cushing, полиурия

 

Други причини за отклонения:

Увеличен при: прием на нефротоксични медикаменти, АСЕ инхибитори, spironolacton, triamterene.

 

Намален при: прием на furantril, Са, инсулин, кортикостероиди

 

Коментар:

Заедно с Na се използва се за установяване и проследяване на електролитни нарушения. Стойности на К под 2,5 и над 7 mmol/L са критични.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.