Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Желязо

Желязо

Печат

диагноза на желязодефицитна анемия,лечение на анемии, изследване на желязо при анемии, стойностите на желязото са повишени при остра левкоза


                                                                                                                                 

мъже: 12,5 – 26 mmol/L

жени: 10,5 - 23 mmol/L

 

Заболяване:

Повишено при: хемохроматоза, хемолиза, остра левкоза, костномозъчна недостатъчност, пернициозна анемия (преди лечение с Vit. B12).

Намалено при:желязодефицитна анемия, възпаление, неоплазма

 

Други причини за отклонение:

Повишено при: чести хемотрансфузии

Намалено при: лошо хранене, след кръвоизлив.

 

Коментар:

Използва се за диагностициране и проследяване на желязодефицитна анемия - ниско Fe и висок ЖСК (желязо свързващ капацитет), а при възпаление и неоплазма (без окултно кървене) и двата показателя за понижени. Феритинът е по-чувствителен показател за проследяване и на пациенти с хемохроматоза.

Проф. Д-р Захари Кръстев