Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Антитяло срещу Е-антигена на хепатитния В вирус (anti-HBе Ab)

Антитяло срещу Е-антигена на хепатитния В вирус (anti-HBе Ab)

Печат

Антитяло срещу Е-антигена на хепатитния В вирус (anti-HBе Ab, проследяване на остър или хроничен хепатит B,hbe ag

                                                                                                        

вирусен хепатит тип В

 

Коментар:

 

Позитивирането на anti-HBе в хода на проследяване на остър или хроничен хепатит В е свързано с изчезване на HBеAg от серума, т. нар. HBеAg/anti-HBе сероконверсия. Последната е маркер за преустановяване на активното размножаване на НВV. В някои случай може да има активна вирусна репликация и при анти-НВе положителни пациенти, в следствие на мутация в НВV. Тези болни са с положителна НВV ДНК в серума.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев