Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория D - димер

D - димер

Печат

Д-димер се използва за разпознаване на ДИК синдром,дисеминирана интраваскуларна коагулация,артериална или венозна тромбоза,тромболитична терапия

                                                                      

до 20 mg/L

 

Заболяване:

 

Повишен при:ДИК синдром; артериална или венозна тромбоза

 

Други причини за отклонения:

Повишен при:тромбоцитопения, след операция; бременност; тромболитична терапия, напр. стрептаза.

 

Коментар:

Най–често D – димера се използва за разпознаване на ДИК.

 

 Проф. Д-р Захари Кръстев