Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Гастрин

Гастрин

Печат

гастрин, месо, кофеин, синдром на Zollinger-Elison, пернициозна анемия, атрофичен гастрит, хипотиреоидизъм 

 

                                                                                

< 100 ng/L

 

Заболявания:

 

Повишен при: синдром на Zollinger -Ellison, атрофичен гастрит, пернициозна анемия

Намален при: хипотиреоидизъм

 

Други причини за отклонения:

Повишен при: хронична БН, след прием на месо и кофеин

 

Коментар:

За диагностициране на синдром на Zollinger–Ellison

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев