Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Церулоплазмин

Церулоплазмин

Печат
Сподели

Церулоплазмин се изследва при болест на Wilson,нефрозен синдром

                                                      

0,15 - 0,6 g/L

 

Заболяване:

Повишен при: възпаление, неоплазма.

Намален при: болест на Wilson, тежка цироза

 

Други причини за отклонение:

Повишен при: бременност, хемоконцентрация

Намален при: нефрозен синдром

 

Коментар:

Заедно с оределяне на куприурията се използва като скрининг за болест на Wilson.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.